Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: „ ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И БИОПРОДУКТИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ И КРЪВЕН ЦЕНТЪР, РАЗТВОРИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД”

Документация за участие в открита процедура за възлаганена обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ”Д-р Братан Шукеров”АД“

Дата: 2018-04-04 15:50:00

Описание:

Документация за участие в открита процедура за възлаганена обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ”Д-р Братан Шукеров”АД“


Документи
49192018041504_документация-1 стр..pdf
49482018041504_документация-мед.консумативи 2018.doc
50232018041504_Техническа спецификация - Приложение №2.xls
50382018041504_ЕЕДОП - приложение № 5.doc
50532018041504_espd-request- еЕЕДОП-Приложение №5-1.zip
51222018041504_прогнозна стойност- Приложение №10.xls

<-- Обратно към поръчката