Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: „ ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И БИОПРОДУКТИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ И КРЪВЕН ЦЕНТЪР, РАЗТВОРИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-04-02 12:15:00
№ 20180327QoHa3176290

Описание:Документи
25132018021204_РЕШЕНИЕ 399 30032018.PDF
25192018021204_обявление-30.03.2018-1.pdf

ПубликацияДата
Документация за участие в открита процедура за възлаганена обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ”Д-р Братан Шукеров”АД“ 2018-04-04 15:50:00
Разяснение по условията на обществената поръчка - 20.04.2018 год. 2018-04-20 16:15:00
Протокол на Комисията 2018-07-16 14:52:00
Покана за отваряне на ценови предложения 2018-07-24 17:08:00
ПРОТОКОЛ №1 2018-08-08 16:29:00
ПРОТОКОЛ №3 2018-08-08 16:37:00
ПРОТОКОЛ №4 2018-08-08 16:39:00
ПРОТОКОЛ №5 2018-08-08 17:25:00
ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД 2018-08-08 17:26:00
РЕШЕНИЕ №614/08.08.2018 2018-08-08 17:27:00
РЕШЕНИЕ №639/23.08.2018 2018-08-23 16:28:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2018-08-27 17:29:00
Решение №662/03.09.2018 г. 2018-09-03 14:26:00
Частично прекратяване 2018-09-07 12:31:00
Решение №698/20.09.2018 2018-09-20 16:56:00
Обявление за възложена поръчка 2018-09-25 16:33:00
Обявление за възложена поръчка 2018-09-27 16:55:00
Обявление за възложена поръчка - прекратяване частично за СОП №№145,146,147 и 175 2018-09-28 19:18:00
Обявление за възложена поръчка 2018-09-28 19:25:00
Обявление за възложена поръчка 2018-10-01 16:28:00
Обявление за възложена поръчка - прекратяване частично за СОП №№95 и 119 2018-10-15 16:26:00
Обявление за възложена поръчка 2018-10-15 16:30:00
Обявление за възложена поръчка 2018-10-15 16:52:00
Обявление за възложена поръчка 2018-11-21 12:38:00
Договор № 188 От дата: 2018-08-28 2018-09-25 16:50:00
Договор № 189 От дата: 2018-08-28 2018-09-25 16:59:00
Договор № 190 От дата: 2018-08-28 2018-09-25 17:12:00
Договор № 191 От дата: 2018-08-28 2018-09-25 17:23:00
Договор № 192 От дата: 2018-08-28 2018-09-25 17:28:00
Договор № 193 От дата: 2018-08-28 2018-09-25 17:34:00
Договор № 194 От дата: 2018-08-28 2018-09-25 17:40:00
Договор № 195 От дата: 2018-08-28 2018-09-27 16:57:00
Договор № 196 От дата: 2018-08-28 2018-09-27 17:13:00
Договор № 199 От дата: 2018-08-28 2018-09-27 17:18:00
Договор № 200 От дата: 2018-08-28 2018-09-27 17:22:00
Договор № 202 От дата: 2018-08-31 2018-09-27 17:55:00
Договор № 201 От дата: 2018-08-28 2018-09-27 19:24:00
Договор № 203 От дата: 2018-08-31 2018-09-28 19:27:00
Договор № 205 От дата: 2018-08-31 2018-09-28 19:31:00
Договор № 215 От дата: 2018-08-31 2018-09-28 19:35:00
Договор № 216 От дата: 2018-08-31 2018-09-28 19:38:00
Договор № 217 От дата: 2018-09-04 2018-09-28 19:41:00
Договор № 218 От дата: 2018-09-04 2018-10-01 16:30:00
Договор № 219 От дата: 2018-09-07 2018-10-01 16:34:00
Договор № 220 От дата: 2018-09-19 2018-10-01 16:40:00
Договор № 221 От дата: 2018-09-19 2018-10-15 16:32:00
Договор № 222 От дата: 2018-09-19 2018-10-15 16:35:00
Договор № 223 От дата: 2018-09-19 2018-10-15 16:40:00
Договор № 224 От дата: 2018-09-19 2018-10-15 16:42:00
Договор № 225 От дата: 2018-09-19 2018-10-15 16:46:00
Договор № 226 От дата: 2018-09-19 2018-10-15 16:55:00
Договор № 227 От дата: 2018-09-19 2018-10-15 17:00:00
Договор № 231 От дата: 2018-09-28 2018-10-15 17:09:00
Договор № 242 От дата: 2018-10-23 2018-11-21 12:41:00
Договор № 243 От дата: 2018-10-26 2018-11-21 12:47:00

<-- Обратно към поръчки