Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на активна нетна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров“АД и участие в стандартна балансираща група”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-06-11 19:27:20
№ 20200611THNA3684037

Описание:

„Доставка на активна нетна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров“АД и участие в стандартна балансираща група”


ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА №337/11.06.2020 Г 2020-06-15 14:17:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 2020-06-15 14:19:00
Документация за участие 2020-06-16 16:23:00
Протокол №2/01.09.2020 год. от работата на комисията 2020-09-02 15:11:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2020-09-15 16:34:00
Протокол №1/22.07.2020 год. от работата на комисията 2020-09-18 18:05:00
Протокол №3/15.09.2020 год. от работата на комисията 2020-09-18 18:07:00
Протокол №4/18.09.2020 год. от работата на комисията 2020-09-18 18:10:00
Окончателен доклад 2020-09-18 18:12:00
Решение №675/18.09.2020 год. 2020-09-18 18:14:00
Обявление за възложена поръчка 2020-11-27 15:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №353/26.10.2020 год. с “Кумер” ООД 2021-11-30 18:31:00
Договор № 353 От дата: 2020-10-26 2020-11-27 20:59:00

<-- Обратно към поръчки