Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ”Д-р Братан Шукеров”АД“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-06-11 19:29:38
№ 20200611DXFP3694176

Описание:

Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ”Д-р Братан Шукеров”АД


ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА №338/11.06.2020 Г 2020-06-15 14:34:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 2020-06-15 14:37:00
Документация за участие 2020-06-16 16:56:00
Разяснение по условията на процедурата 2020-06-26 16:08:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2020-10-09 15:52:00
Протокол №1/22.07.2020 год. от работата на комисията 2020-10-16 15:15:00
Протокол №2/01.09.2020 год. от работата на комисията 2020-10-16 15:17:00
Протокол №3/09.10.2020 год. от работата на комисията 2020-10-16 15:18:00
Протокол №4/14.10.2020 год. от работата на комисията 2020-10-16 15:20:00
Протокол №5/16.10.2020 год. от работата на комисията 2020-10-16 15:21:00
Окончателен доклад 2020-10-16 15:22:00
Решение №757/16.10.2020 год. 2020-10-16 15:25:00
Решение №844/06.11.2020 год. 2020-11-06 16:02:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-11-06 16:26:00
Решение №905/20.11.2020 год. 2020-11-20 14:14:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-12-11 16:55:00
Обявление за възложена поръчка 2020-12-14 15:38:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №388/28.11.2020 год. с “Елпак Лизинг" ЕООД 2022-12-19 13:28:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №369/11.11.2020 год. с “Хроно" ООД 2023-03-13 14:59:00
Договор № 369 От дата: 2020-11-11 2020-12-14 15:46:00
Договор № 388 От дата: 2020-11-28 2020-12-14 15:51:00
Договор № Допълнително споразумение №304 към договор №369/11.11.2020 г. с ”Хроно" ООД От дата: 2022-11-04 2022-11-07 14:45:00

<-- Обратно към поръчки