Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фабрично нов детектор и изкупуване на дефектирал за дигитален мамограф-модел MAMMOMAT Inspiration за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-06-09 16:45:48
№ 20200609jceJ3672416

Описание:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фабрично нов детектор и изкупуване на дефектирал за дигитален мамограф-модел MAMMOMAT Inspiration за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД”


Документи
49472020091606_Документация-стр.1.pdf
50122020091606_Документация-детектор-09.06.2020.doc
50322020091606_Решение-334-09.06.2020.pdf
50462020091606_Обявление-детектор-09.06.2020-981660.pdf
51092020091606_ЕЕДОП-Приложение №4.doc
51242020091606_espd-request-ЕЕДОП-Приложение №4-1.zip

ПубликацияДата
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2020-06-23 16:32:00
Протокол №1/23.06.2020 год. от работата на комисията 2020-06-29 16:21:00
Протокол №2/26.06.2020 год. от работата на комисията 2020-06-29 16:23:00
Утвърден протокол 2020-06-29 16:28:00
Решение №386/29.06.2020 год. 2020-06-29 16:29:00
Обявление за възложена поръчка 2020-08-13 20:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №200/15.07.2020год. със “Сименс Хелткеър” ЕООД 2021-02-25 15:13:00
Договор № 200 От дата: 2020-07-15 2020-08-13 20:08:00

<-- Обратно към поръчки