Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на медицински импланти и инструментариум, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД"

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-05-08 17:27:47
№ 20200508oWJG3639105

Описание:

"Доставка на медицински импланти и инструментариум, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД"


ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА №257/08.05.2020 Г. 2020-05-11 11:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 2020-05-11 11:47:00
Документация 2020-05-13 19:36:00
Протокол №2/01.07.2020 год. от работата на комисията 2020-07-01 16:46:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2020-08-24 16:55:00
Протоколи №№1,3 и 4 от работата на комисията 2020-08-28 18:19:00
Окончателен доклад 2020-08-28 18:22:00
Решение №528/28.08.2020 год. 2020-08-28 18:24:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-09-18 13:25:00
Обявление за възложена поръчка 2020-10-22 13:50:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №313/24.09.2020 год. с Екос Медика" ООД 2023-04-27 14:47:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №316/29.09.2020 год. с "Фаркол" АД 2023-04-27 14:51:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №297/21.09.2020 год. с “Ортомед Трейдинг" ООД 2023-05-09 15:04:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №317/29.09.2020 год. с “Бикомед" ООД 2023-05-09 15:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №343/08.10.2020 год. с “РСР" ЕООД 2023-05-09 15:07:00
Договор № 297 От дата: 2020-09-21 2020-10-22 14:03:00
Договор № 316 От дата: 2020-09-29 2020-10-22 14:39:00
Договор № 317 От дата: 2020-09-29 2020-10-22 14:48:00
Договор № 313 От дата: 2020-09-24 2020-10-22 15:03:00
Договор № 343 От дата: 2020-10-08 2020-10-22 15:09:00
Договор № Допълнително споразумение №220 към договор №297/21.09.2020 г. с „Ортомед Трейдинг“ ООД От дата: 2022-09-20 2022-09-27 16:38:00
Договор № Допълнително споразумение №221 към договор №313/24.09.2020 г. с „ЕКОС МЕДИКА“ ООД От дата: 2022-09-20 2022-09-27 16:42:00
Договор № Допълнително споразумение №240 към договор №316/29.09.2020 г. с „Фаркол“ АД От дата: 2022-09-28 2022-10-04 10:25:00
Договор № Допълнително споразумение №241 към договор №317/29.09.2020 г. с „Бикомед“ ООД От дата: 2022-09-28 2022-10-04 10:35:00
Договор № ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №261 КЪМ ДОГОВОР №343/08.10.2020 Г. С „РСР“ ЕООД От дата: 2022-09-30 2022-10-05 09:05:00

<-- Обратно към поръчки