Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на печатни бланки, формулари, канцеларски материали по самостоятелно обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД", запазена по смисъла чл. 12, ал. 1,т.1 от ЗОП

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2020-04-13 18:36:38
№ 20200413xCPw3588014

Описание:

"Доставка на печатни бланки, формулари, канцеларски материали по самостоятелно обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД", запазена по смисъла чл. 12, ал. 1,т.1 от ЗОП


Документи
39392020131804_Обява 202-13.04.2020.pdf
39542020131804_Информация за публикувана обява-13.04.2020.pdf
40152020131804_Документация-запазена 13.04.2020.doc
40372020131804_Техническа спецификация-канцеларски м-ли-запазена-Приложение №1.xlsx
40522020131804_декларация-чл.192, ал.3-канцеларски м-ли-запазена-Приложение №2.docx
41122020131804_Ценово предложение-канцеларски м-ли-запазена-Приложение №5.xlsx

ПубликацияДата
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обособени позиции №№2 и 3 2020-05-13 19:09:00
Утвърден протокол на 19.06.2020 год. 2020-06-19 17:27:00
Договор № 195 От дата: 2020-07-13 2020-07-31 18:34:00
Договор № 202 От дата: 2020-07-15 2020-07-31 19:04:00

<-- Обратно към поръчки