Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И БИОПРОДУКТИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ И КРЪВЕН ЦЕНТЪР, РАЗТВОРИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-04-13 18:48:15
№ 20200413UQyh3594157

Описание:

„ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И БИОПРОДУКТИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ И КРЪВЕН ЦЕНТЪР, РАЗТВОРИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД”


ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА №203/13.04.2020 г. 2020-04-16 13:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 2020-04-16 13:31:00
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 2020-04-17 22:25:00
Протокол №2/01.06.2020 год. от работата на комисията 2020-06-01 16:55:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2020-07-07 16:02:00
Съобщение за провеждане на жребий 2020-08-03 11:33:00
Протокол №1/29.05.2020 год. от работата на комисията 2020-08-10 16:42:00
Протокол №3/07.07.2020 год. от работата на комисията 2020-08-10 16:44:00
Протокол №4/10.07.2020 год. от работата на комисията 2020-08-10 16:46:00
Протокол №5/31.07.2020 год. от работата на комисията 2020-08-10 16:48:00
Протокол №6/05.08.2020 год. от работата на комисията 2020-08-10 16:50:00
Окончателен доклад 2020-08-10 16:53:00
Решение №479/10.08.2020 год. 2020-08-10 16:55:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-09-01 16:57:00
Решение №662/14.09.2020 год. 2020-09-14 15:50:00
Обявление за възложена поръчка 2020-10-02 18:55:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-10-05 16:32:00
Обявление за възложена поръчка 2020-10-23 14:56:00
Обявление за възложена поръчка 2020-10-26 17:07:00
Допълнително споразумение №194 от 31.08.2022 год. към договор №259/01.09.2020 год. със Софарма Трейдинг АД 2022-08-31 15:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №304/23.09.2020 год. с “Елит Медикал" ООД 2022-10-19 11:15:00
Решение за одобряване на обявление за изменение по договор №304/23.09.2020 год.-Елит Медикал ООД 2022-11-14 18:12:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №307/23.09.2020 год. с “БГ МЕД" ЕООД 2023-01-04 11:04:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №318/29.09.2020 год. с “Лаб Диагностика" ООД 2023-02-24 11:34:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №320/30.09.2020 год. с “Елпак Лизинг" ЕООД 2023-02-24 11:39:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №305/23.09.2020 год. с “Диасистемс" ЕООД 2023-02-24 11:42:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №308/23.09.2020 год. с “Диахим" ЕАД 2023-02-24 11:49:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №309/23.09.2020 год. с “Лабекс Инженеринг" ООД 2023-02-24 11:52:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №319/29.09.2020 год. с “Перфект Медика" ООД 2023-03-13 14:54:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №303/23.09.2020 год. с “Хроно" ООД 2023-03-13 15:08:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №259/01.09.2020 год. с “Софарма Трейдинг" АД 2023-03-13 15:52:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №311/23.09.2020 год. с “Топ Диагностика" ООД 2023-03-13 15:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №306/23.09.2020 год. с “Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД 2023-03-13 16:09:00
Договор № 259 От дата: 2020-09-01 2020-10-02 19:00:00
Договор № 302 От дата: 2020-09-23 2020-10-23 14:59:00
Договор № 303 От дата: 2020-09-23 2020-10-23 15:03:00
Договор № 304 От дата: 2020-09-23 2020-10-23 15:08:00
Договор № 305 От дата: 2020-09-23 2020-10-23 15:29:00
Договор № 306 От дата: 2020-09-23 2020-10-23 15:34:00
Договор № 307 От дата: 2020-09-23 2020-10-23 15:39:00
Договор № 308 От дата: 2020-09-23 2020-10-23 15:44:00
Договор № 309 От дата: 2020-09-23 2020-10-23 15:49:00
Договор № 310 От дата: 2020-09-23 2020-10-26 17:09:00
Договор № 311 От дата: 2020-09-23 2020-10-26 17:15:00
Договор № 312 От дата: 2020-09-23 2020-10-26 17:20:00
Договор № 318 От дата: 2020-09-29 2020-10-26 17:31:00
Договор № 319 От дата: 2020-09-29 2020-10-26 17:37:00
Договор № 320 От дата: 2020-09-30 2020-10-26 17:42:00
Договор № 321 От дата: 2020-09-30 2020-10-26 18:06:00
Договор № Допълнително споразумение №222 към договор №302/23.09.2020 г. с „БИКОМЕД“ ООД От дата: 2022-09-20 2022-09-27 17:21:00
Договор № Допълнително споразумение №223 към договор №306/23.09.2020 г. с „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД От дата: 2022-09-20 2022-09-27 17:24:00
Договор № Допълнително споразумение №224 към договор №307/23.09.2020 г. с „БГ МЕД“ ЕООД От дата: 2022-09-20 2022-09-27 17:26:00
Договор № Допълнително споразумение №225 към договор №308/23.09.2020 г. с „ДИАХИМ“ ЕАД От дата: 2022-09-20 2022-09-27 17:28:00
Договор № Допълнително споразумение №226 към договор №309/23.09.2020 г. с „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД От дата: 2022-09-20 2022-09-27 17:30:00
Договор № Допълнително споразумение №227 към договор №310/23.09.2020 г. с „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД От дата: 2022-09-20 2022-09-27 17:31:00
Договор № Допълнително споразумение №228 към договор №311/23.09.2020 г. с „Топ-Диагностика“ ООД От дата: 2022-09-20 2022-09-27 17:33:00
Договор № Допълнително споразумение №229 към договор №305/23.09.2020 г. с „Диасистемс“ ЕООД От дата: 2022-09-20 2022-09-27 17:35:00
Договор № Допълнително споразумение №231 към договор №303/23.09.2020 г. с „ХРОНО“ ООД От дата: 2022-09-20 2022-09-27 17:40:00
Договор № Допълнително споразумение №232 към договор №312/23.09.2020 г. с „РИДАКОМ“ ЕООД От дата: 2022-09-20 2022-09-27 17:45:00
Договор № Допълнително споразумение №239 към договор №319/29.09.2020 г. с „Перфект Медика“ ООД От дата: 2022-09-28 2022-10-04 10:10:00
Договор № Допълнително споразумение №244 към договор №318/29.09.2020 г. с „Лаб Диагностика“ ЕООД От дата: 2022-09-28 2022-10-04 10:45:00
Договор № ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №259 КЪМ ДОГОВОР №321/30.09.2020 Г. С „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ“ От дата: 2022-09-29 2022-10-04 10:55:00
Договор № Допълнително споразумение №260 към договор №320/30.09.2020 г. с ”Елпак Лизинг" ЕООД От дата: 2022-09-29 2022-10-04 16:05:00

<-- Обратно към поръчки