Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-03-31 17:55:58
№ 20200331XFdU3541283

Описание:

„Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД“


ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА №180/31.03.2020 Г. 2020-04-03 18:07:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 2020-04-03 18:08:00
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 2020-04-03 18:09:00
Разяснение по условията на процедурата 2020-04-09 13:18:00
Решение за одобряване на обявление за изменение №212/16.04.2020 г. 2020-04-21 14:52:00
Разяснение по условията на процедурата 2020-04-28 15:14:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2020-06-02 16:17:00
Протокол №1/29.05.2020 год. от работата на комисията 2020-06-08 18:06:00
Протокол №2/01.06.2020 год. от работата на комисията 2020-06-08 18:08:00
Протокол №3/05.06.2020 год. от работата на комисията 2020-06-08 18:10:00
Окончателен доклад 2020-06-08 18:11:00
Решение №330/08.06.2020 год. 2020-06-08 18:13:00
Обявление за възложена поръчка 2020-08-17 13:39:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №199/15.07.2020 год. с „Хроно” ООД 2021-01-05 15:44:00
Договор № 199 От дата: 2020-07-15 2020-08-17 13:42:00

<-- Обратно към поръчки