Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ”Д-р Братан Шукеров”АД“, запазена по смисъла на чл.12, ал.1,т.1 от ЗОП

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-03-30 18:52:01
№ 20200330hfmB3536975

Описание:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ”Д-р Братан Шукеров”АД“, запазена по смисъла на чл.12, ал.1,т.1 от ЗОП


ПубликацияДата
Решение №179/30.03.2020 г. 2020-04-02 14:39:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 2020-04-02 14:40:00
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 2020-04-03 16:38:00
Решение за одобряване на обявление за изменение №213/16.04.2020 г. 2020-04-21 14:55:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2020-08-18 17:01:00
Протокол №1/29.05.2020 год. от работата на комисията 2020-09-21 17:58:00
Протокол №2/18.08.2020 год. от работата на комисията 2020-09-21 17:59:00
Протокол №3/21.08.2020 год. от работата на комисията 2020-09-21 18:01:00
Протокол №4/21.09.2020 год. от работата на комисията 2020-09-21 18:02:00
Окончателен доклад 2020-09-21 18:04:00
Решение №690/21.09.2020 год. 2020-09-21 18:05:00
Обявление за възложена поръчка 2020-11-23 17:13:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №352/26.10.2020 год. с “РСР" ЕООД 2022-11-14 14:03:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №349/21.10.2020 год. с “Хелмед България" ЕООД 2023-05-18 13:20:00
Договор № 349 От дата: 2020-10-21 2020-11-23 17:15:00
Договор № 352 От дата: 2020-10-26 2020-11-23 17:22:00
Договор № Допълнително споразумение №282 към договор №349/21.10.2020 г. с ”Хелмед България" ЕООД От дата: 2022-10-20 2022-10-20 16:00:00

<-- Обратно към поръчки