Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и поддръжка при възникване на необходимост на принципа “при повикване” на медицинска апаратура в МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД ”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-02-20 16:17:00
№ 20200220LeOW3509284

Описание:

Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и поддръжка при възникване на необходимост на принципа “при повикване” на медицинска апаратура в МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД


ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА №113/20.02.2020 Г. 2020-02-24 16:14:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 2020-02-24 16:18:00
Документация за участие 2020-02-25 18:37:00
Съобщение 2020-03-30 16:43:00
Решение за одобряване на обявление за изменение 2020-04-15 13:14:00
Протокол №2/21.05.2020 год. от работата на комисията 2020-05-21 16:38:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2020-07-16 15:49:00
Протоколи №№1,3,4,5,6 от работата на комисията 2020-07-23 14:52:00
Окончателен доклад 2020-07-23 14:56:00
Решение №454/22.07.2020 год. 2020-07-23 14:58:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-08-17 14:00:00
Обявление за възложена поръчка 2020-10-05 17:30:00
Допълнително споразумение №195 от 02.09.2022 год. към договор №267/04.09.2020 год. с Дарис-МС ЕООД 2022-09-09 15:37:00
Допълнително споразумение №197 от 02.09.2022 год. към договор №269/04.09.2020 год. с Перфект Медика ООД 2022-09-09 15:42:00
Допълнително споразумение №198 от 02.09.2022 год. към договор №270/04.09.2020 год. със Сименс Хелткеър ЕООД 2022-09-09 15:44:00
Допълнително споразумение №199 от 02.09.2022 год. към договор №271/04.09.2020 год. със Софтуерна Компания ЕООД 2022-09-09 15:46:00
Допълнително споразумение №202 от 02.09.2022 год. към договор №274/04.09.2020 год. с Хроно ООД 2022-09-09 15:48:00
Допълнително споразумение №200 от 02.09.2022 год. към договор №273/04.09.2020 год. с Медитрон Сервиз ООД 2022-09-09 15:50:00
Допълнително споразумение №204 от 02.09.2022 год. към договор №276/04.09.2020 год. с Прокол ЕООД 2022-09-09 15:55:00
Допълнително споразумение №196 от 02.09.2022 год. към договор №268/04.09.2020 год. с Джи и Хелткеър България ЕООД 2022-09-09 16:05:00
Допълнително споразумение №201 от 02.09.2022 год. към договор №272/04.09.2020 год. с Дрегер Медикал България ЕООД 2022-09-09 16:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №267/04.09.2020 год. с “Дарис - МС" ЕООД 2022-12-29 14:44:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №273/04.09.2020 год. с “Медитрон Сервиз" ООД 2022-12-29 14:48:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №274/04.09.2020 год. с “Хроно" ООД 2022-12-29 14:50:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №270/04.09.2020 год. с “Сименс Хелткеър" ЕООД 2023-01-11 10:39:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №271/04.09.2020 год. с “Софтуерна Компания" ЕООД 2023-01-11 10:42:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №276/04.09.2020 год. с “Прокол" ЕООД 2023-01-20 15:13:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №268/04.09.2020 год. с "Джи и Хелткеър България" ЕООД 2023-09-28 14:46:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №272/04.09.2020 год. с "Дрегер Медикал България" ООД 2023-09-28 14:49:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №275/04.09.2020 год. с "Елпак Лизинг" ЕООД 2023-09-28 14:53:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №287/16.09.2020 год. с "Аквамедика" ЕООД 2023-09-28 14:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №269/04.09.2020 год. с "Перфект Медика" ООД 2023-10-26 11:17:00
Договор № 267 От дата: 2020-09-04 2020-10-05 17:35:00
Договор № 268 От дата: 2020-09-04 2020-10-05 17:45:00
Договор № 269 От дата: 2020-09-04 2020-10-05 17:50:00
Договор № 270 От дата: 2020-09-04 2020-10-05 18:00:00
Договор № 271 От дата: 2020-09-04 2020-10-05 18:30:00
Договор № 272 От дата: 2020-09-04 2020-10-05 18:35:00
Договор № 273 От дата: 2020-09-04 2020-10-05 18:40:00
Договор № 274 От дата: 2020-09-04 2020-10-05 18:50:00
Договор № 275 От дата: 2020-09-04 2020-10-05 18:55:00
Договор № 276 От дата: 2020-09-04 2020-10-05 19:10:00
Договор № 287 От дата: 2020-09-16 2020-10-05 19:15:00
Договор № Допълнително споразумение №203 към договор №275/04.09.2020 г. с Елпак Лизинг ЕООД От дата: 2022-09-02 2022-09-09 16:30:00
Договор № Допълнително споразумение №212 към договор №287/16.09.2020 г. с ”Аквамедика" ЕООД От дата: 2022-09-15 2022-09-15 16:55:00

<-- Обратно към поръчки