Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински изделия за нуждите на Инвазивна кардиология в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-02-19 17:02:00
№ 20200219rHJA3498029

Описание:

„Доставка на медицински изделия за нуждите на Инвазивна кардиология в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД“


ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА №112/19.02.2020 Г. 2020-02-24 15:41:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 2020-02-24 15:44:00
Документация за участие 2020-02-24 15:48:00
Съобщение 2020-03-31 13:13:00
Решение за одобряване на обявление за изменение 2020-04-15 13:23:00
Протокол №2/18.05.2020 год. от работата на комисията 2020-05-18 16:00:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2020-09-15 16:30:00
Протокол №1/15.05.2020 г. от работата на комисията 2020-10-02 17:57:00
Протокол №3/15.09.2020 г. от работата на комисията 2020-10-02 17:59:00
Протокол №4/17.09.2020 г. от работата на комисията 2020-10-02 17:59:00
Протокол №5/18.09.2020 г. от работата на комисията 2020-10-02 18:00:00
Протокол №6/02.10.2020 г. от работата на комисията 2020-10-02 18:02:00
Окончателен доклад 2020-10-02 18:03:00
Решение №722/02.10.2020 г. 2020-10-02 18:04:00
Решение №771/19.10.2020 год. 2020-10-19 16:04:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-10-22 13:42:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-11-06 16:34:00
Обявление за възложена поръчка 2020-12-03 15:37:00
Обявление за възложена поръчка 2020-12-07 17:25:00
Обявление за възложена поръчка 2020-12-14 16:03:00
Обявление за възложена поръчка 2020-12-14 16:28:00
Обявление за възложена поръчка 2020-12-14 16:53:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №358/05.11.2020 год. с “Б. Браун Медикал" ЕООД 2023-06-21 13:58:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №370/12.11.2020 год. със “Софарма Трейдинг" АД 2023-06-21 14:01:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №373/12.11.2020 год. с “Медисофтис" ЕООД 2023-06-21 14:03:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №374/12.11.2020 год. с “Куантум Медикал" ООД 2023-06-21 14:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №372/12.11.2020 год. с “БУЛМАР МЛ" ООД 2023-08-07 10:18:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №371/12.11.2020 год. с "ЕКОС Медика" ООД 2023-12-01 13:57:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №356/02.11.2020 год. с "Мармит Юнайтед" ЕООД 2023-12-01 14:01:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №377/13.11.2020 год. с "Булфарма" ООД 2023-12-01 14:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №378/13.11.2020 год. с "Новимед Кардио" ЕООД 2023-12-01 14:07:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №№376/13.11.2020 г. с „Фармтекс Медикъл“ ЕООД 2023-12-01 15:00:00
Договор № 356 От дата: 2020-11-02 2020-12-03 16:11:00
Договор № 358 От дата: 2020-11-05 2020-12-07 17:29:00
Договор № 370 От дата: 2020-11-12 2020-12-14 16:10:00
Договор № 371 От дата: 2020-11-12 2020-12-14 16:18:00
Договор № 372 От дата: 2020-11-12 2020-12-14 16:33:00
Договор № 373 От дата: 2020-11-12 2020-12-14 16:39:00
Договор № 374 От дата: 2020-11-12 2020-12-14 16:43:00
Договор № 376 От дата: 2020-11-13 2020-12-14 16:47:00
Договор № 377 От дата: 2020-11-13 2020-12-14 16:55:00
Договор № 378 От дата: 2020-11-13 2020-12-14 17:37:00
Договор № Допълнително споразумение №291 към договор №356/02.11.2020 г. с ”Мармит Юнайтед”ЕООД От дата: 2022-10-31 2022-11-01 10:00:00
Договор № Допълнително споразумение №296 към договор №358/05.11.2020 г. с ”Б.Браун Медикал” ЕООД От дата: 2022-11-04 2022-11-07 09:00:00
Договор № Допълнително споразумение №295 към договор №372/12.11.2020 г. с ”Булмар МЛ” ООД От дата: 2022-11-04 2022-11-07 09:15:00
Договор № Допълнително споразумение №297 към договор №374/12.11.2020 г. с ”Куантум Медикъл" ООД От дата: 2022-11-04 2022-11-07 09:30:00
Договор № Допълнително споразумение №298 към договор №377/13.11.2020 г. с ”Булфарма” ООД От дата: 2022-11-04 2022-11-07 10:00:00
Договор № Допълнително споразумение №303 към договор №370/12.11.2020 г. със ”Софарма Трейдинг" АД От дата: 2022-11-04 2022-11-07 10:20:00
Договор № Допълнително споразумение №299 към договор №371/12.11.2020 г. с ”ЕКОС Медика" ООД От дата: 2022-11-04 2022-11-07 10:55:00
Договор № Допълнително споразумение №302 към договор №373/12.11.2020 г. с ”Медисофтис" ЕООД От дата: 2022-11-04 2022-11-07 11:15:00
Договор № Допълнително споразумение №301 към договор №376/13.11.2020 г. с ”Фармтекс Медикъл" ЕООД От дата: 2022-11-04 2022-11-07 11:35:00
Договор № Допълнително споразумение №300 към договор №378/13.11.2020 г. с ”Новимед Кардио" ЕООД От дата: 2022-11-04 2022-11-07 11:55:00

<-- Обратно към поръчки