Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на компютърни системи, офис техника и периферни устройства за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-12-23 13:06:00
№ 20191223fNhC3473546

Описание:

„Доставка на компютърни системи, офис техника и периферни устройства за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД“


Документи
57052019231212_Решение 642-23.12.2019.pdf
57172019231212_Обявление-компютърни системи-23.12.2019.pdf
57262019231212_Документация-стр.1.pdf
57382019231212_Документация компютри-23.12.2019.doc
58102019231212_espd-request-Приложение №4-1.zip
28472019231312_ЕЕДОП-Приложение №4.doc

ПубликацияДата
Протокол №2/31.01.2020 год. от работата на комисията 2020-01-31 15:12:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2020-03-11 15:30:00
Протокол №1/22.01.2020 год. от работата на комисията 2020-03-30 17:40:00
Протокол №3/12.02.2020 год. от работата на комисията 2020-03-30 17:41:00
Протокол №4/26.02.2020 год. от работата на комисията 2020-03-30 17:43:00
Протокол №5/11.03.2020 год. от работата на комисията 2020-03-30 17:44:00
Протокол №6/16.03.2020 год. от работата на комисията 2020-03-30 17:46:00
Протокол №7/30.03.2020 год. от работата на комисията 2020-03-30 17:48:00
Утвърден протокол 2020-03-30 17:50:00
Решение №177/30.03.2020 год. 2020-03-30 17:53:00
Решение №239/28.04.2020 год. 2020-04-28 15:26:00
Решение №252/05.05.2020 год. 2020-05-05 14:26:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-05-14 13:04:00
Решение №280/19.05.2020 год. 2020-05-19 16:31:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-05-21 17:17:00
Обявление за възложена поръчка 2020-06-02 13:24:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-06-05 14:33:00
Обявление за възложена поръчка 2020-06-25 13:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №120/05.05.2020 год. с „Контракс-Смолян" ЕООД 2020-07-09 15:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №145/27.05.2020 год. с „Контракс-Смолян" ЕООД 2020-07-09 15:36:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №146/27.05.2020 год. с „Ес Би Ес Трейдинг" ООД 2020-07-09 15:46:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №121/05.05.2020 год. с „Смарт Бизнес Къмпани" ЕООД 2020-08-06 09:56:00
Договор № 120 От дата: 2020-05-05 2020-06-02 14:08:00
Договор № 121 От дата: 2020-05-05 2020-06-02 14:17:00
Договор № 145 От дата: 2020-05-27 2020-06-25 13:26:00
Договор № 146 От дата: 2020-05-27 2020-06-25 13:34:00

<-- Обратно към поръчки