Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на “МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-10-31 15:12:00
№ 20191031NvkM3466734

Описание:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на “МБАЛ  Д-р Братан Шукеров” АД“


ПубликацияДата
Решение № 562/31.10.2019 год. 2019-11-04 15:48:00
Обявление за поръчка 2019-11-04 15:51:00
Документация за участие 2019-11-05 17:11:00
Протокол №2/31.12.2019 год. от работата на комисията 2020-01-02 16:25:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2020-01-23 16:04:00
Протокол №1/11.12.2019 год. от работата на комисията 2020-02-04 16:28:00
Протокол №3/16.01.2020 год. от работата на комисията 2020-02-04 16:30:00
Протокол №4/23.01.2020 год. от работата на комисията 2020-02-04 16:32:00
Протокол №5/28.01.2020 год. от работата на комисията 2020-02-04 16:35:00
Протокол №6/04.02.2020 год. от работата на комисията 2020-02-04 16:37:00
Доклад от 04.02.2020 год. 2020-02-04 16:39:00
Решение №73/04.02.2020 год. 2020-02-04 16:45:00
Обявление за възложена поръчка 2020-03-16 14:36:00
Обявление за възложена поръчка 2020-03-30 12:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №51/20.02.2020 год. с ЕТ“Чино-Николай Чиновски” 2022-03-28 16:59:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №53/04.03.2020 год. с “Партнерс" ООД 2022-04-08 15:01:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №54/04.03.2020 год. с “Стелит 1" ЕООД 2022-04-08 15:03:00
Договор № 51 От дата: 2020-02-20 2020-03-16 14:39:00
Договор № 53 От дата: 2020-03-04 2020-03-30 12:37:00
Договор № 54 От дата: 2020-03-04 2020-03-30 12:48:00

<-- Обратно към поръчки