Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център за нуждите на МБАЛ”Д-р Братан Шукеров”АД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-10-24 17:36:00
№ 20191024PsiF3450657

Описание:ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 2019-10-28 16:11:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 2019-10-28 16:14:00
Документация за участие 2019-10-29 14:22:00
Протокол №2/31.12.2019 год. от работата на комисията 2020-01-02 16:14:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2020-01-27 16:01:00
Протокол №1/04.12.2019 год. от работата на комисията 2020-02-10 14:44:00
Протокол №3/27.01.2020 год. от работата на комисията 2020-02-10 14:47:00
Протокол №4/30.01.2020 год. от работата на комисията 2020-02-10 14:50:00
Протокол №5/07.02.2020 год. от работата на комисията 2020-02-10 14:54:00
Окончателен доклад 2020-02-10 15:01:00
Решение №80/10.02.2020 год. 2020-02-10 15:05:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-03-02 11:12:00
Обявление за възложена поръчка 2020-04-10 13:24:00
Обявление за възложена поръчка 2020-04-16 13:02:00
Обявление за възложена поръчка 2020-04-21 15:46:00
Обявление за възложена поръчка 2020-05-07 13:21:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №70/19.03.2020 год. с „Лаб Диагностика“ ООД 2020-11-18 17:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №93/08.04.2020 год. с “Аквахим" АД 2022-04-21 11:19:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №72/23.03.2020 год. с “Истлинк България" ООД 2022-05-27 15:57:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №65/12.03.2020 год. с “Б.Браун Медикал" ЕООД 2022-08-12 13:44:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №69/18.03.2020 год. с “Г и Т" ЕООД 2022-08-12 13:48:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №63/12.03.2020 ГОД. С “ИНФОМЕД" ЕООД 2022-10-10 16:27:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №64/12.03.2020 ГОД. С ”МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 2022-10-10 16:38:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №66/13.03.2020 ГОД. С ”МЕДИКЛИМ" ЕООД 2022-10-10 17:06:00
Договор № 63 От дата: 2020-03-12 2020-04-10 13:34:00
Договор № 64 От дата: 2020-03-12 2020-04-10 13:39:00
Договор № 65 От дата: 2020-03-12 2020-04-10 13:46:00
Договор № 66 От дата: 2020-03-13 2020-04-10 13:54:00
Договор № 69 От дата: 2020-03-18 2020-04-16 13:05:00
Договор № 70 От дата: 2020-03-19 2020-04-16 13:10:00
Договор № 72 От дата: 2020-03-23 2020-04-21 15:52:00
Договор № 93 От дата: 2020-04-08 2020-05-07 13:26:00
Договор № Допълнително споразумение №73 към договор №63/12.03.2020 г. с ”Инфомед" ЕООД От дата: 2022-03-11 2022-03-17 15:35:00
Договор № Допълнително споразумение №74 към договор №64/12.03.2020 г. с ”Медицинска Техника Инженеринг" ООД От дата: 2022-03-11 2022-03-17 15:40:00
Договор № Допълнително споразумение №75 към договор №65/12.03.2020 г. с ”Б. Браун Медикал" ЕООД От дата: 2022-03-11 2022-03-17 15:46:00
Договор № Допълнително споразумение №80 към договор №66/13.03.2020 г. с ”Медиклим" ЕООД От дата: 2022-03-11 2022-03-17 15:50:00
Договор № Допълнително споразумение №84 към договор №69/18.03.2020 г. с ”Г и Т" ЕООД От дата: 2022-03-17 2022-03-24 17:12:00

<-- Обратно към поръчки