Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИМПЛАНТИ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ НА МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-08-26 17:31:00
№ 20190826nUpV3429836

Описание:

„ ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИМПЛАНТИ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ НА МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД”


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедурата 2019-08-29 11:30:00
Обявление за поръчка 2019-08-29 11:35:00
Документация за участие 2019-08-30 10:45:00
Протокол №2/04.10.2019 год. от работата на комисията 2019-10-04 14:51:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2019-10-22 16:33:00
Протокол №1/03.10.2019 год. от работата на комисията 2019-10-25 16:21:00
Протокол №3/15.10.2019 год. от работата на комисията 2019-10-25 16:23:00
Протокол №4/22.10.2019 год. от работата на комисията 2019-10-25 16:46:00
Протокол №5/25.10.2019 год. от работата на комисията 2019-10-25 16:49:00
утвърден доклад 2019-10-25 16:50:00
РЕШЕНИЕ №559/25.10.2019 Г. 2019-10-25 16:52:00
Обявление за възложена поръчка - частично прекратяване 2019-11-15 11:55:00
Обявление за възложена поръчка 2019-12-09 13:11:00
Обявление за възложена поръчка 2020-01-06 13:38:00
Обявление за изменение 2021-12-20 10:46:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №296/12.12.2019 год. с “Елпак Лизинг" ЕООД 2022-04-21 11:23:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №280/19.11.2019 год. с “Електро Мед България" ЕООД 2022-04-26 13:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №278/19.11.2019 год. с “Ка-М Медикъл" ЕООД 2022-04-26 13:33:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №279/19.11.2019 год. с “Офталабс" ООД 2022-05-27 16:06:00
Договор № 278 От дата: 2019-11-19 2019-12-09 13:18:00
Договор № 279 От дата: 2019-11-19 2019-12-09 13:25:00
Договор № 280 От дата: 2019-11-19 2019-12-09 13:31:00
Договор № 296 От дата: 2019-12-12 2020-01-06 13:41:00
Договор № Допълнително споразумение №242 към договор №278/19.11.2019 г. с “Ка-М Медикъл” ЕООД От дата: 2021-11-19 2021-11-26 11:50:00
Договор № Допълнително споразумение №243 към договор №279/19.11.2019 г. с ”Офталабс” ООД От дата: 2021-11-19 2021-11-26 12:35:00
Договор № Допълнително споразумение №244 към договор №280/19.11.2019 г. с „Електро Мед България“ЕООД От дата: 2021-11-19 2021-11-26 12:41:00
Договор № Допълнително споразумение №291 към договор №296/12.12.2019 г. с „Елпак Лизинг“ ЕООД От дата: 2021-12-10 2021-12-17 11:30:00
Договор № Допълнително споразумение №287 към договор №279/19.11.2019 г. с ”Офталабс” ООД От дата: 2021-12-08 2021-12-20 10:57:00

<-- Обратно към поръчки