Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“АД И УЧАСТИЕ В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-08-12 17:57:00
№ 20190812AuyC3402416

Описание:Документи
56262019121708_Решение-ел.енергия-424-12.08.2019.pdf
56362019121708_Обявление-ел.енергия-12.08.2019.pdf
56482019121708_Документация-1 стр..pdf
57032019121708_документация активна нетна ел.енергия-12.08.2019.doc
57202019121708_ЕЕДОП-Приложение №3.doc
57292019121708_espd-request-приложение 3-1.zip

ПубликацияДата
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2019-09-04 11:24:00
Протокол №1/03.09.2019 год. от работата на комисията 2019-09-10 17:18:00
Протокол №2/10.09.2019 год. от работата на комисията 2019-09-10 17:20:00
Утвърден протокол 2019-09-10 17:22:00
Решение № 474/10.09.2019 год. 2019-09-10 17:24:00
Обявление за възложена поръчка 2019-11-12 14:56:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №262/18.10.2019 год. с “ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД 2020-12-18 15:20:00
Договор № 262 От дата: 2019-10-18 2019-11-12 14:58:00

<-- Обратно към поръчки