Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на “МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-06-14 13:33:16
№ 20190611OYjs3389510

Описание:Документи
36352019141306_Решение-11.06.2019.pdf
37302019141306_обявление-11.06.2019.pdf
37382019141306_Документация-1 стр..pdf
37582019141306_документация - мляко-11062019.doc
38182019141306_ЕЕДОП-Приложение №4.doc
38262019141306_espd-request-ЕЕДОП-Приложение №4-1.zip
38472019141306_Техническа спецификация- Приложение №6-мляко - 11062019.xlsx
38532019141306_Ценово предложение Приложение 9-1 -мляко-2019.xlsx

ПубликацияДата
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2019-07-31 14:44:00
Протоколи от работата на комисията 2019-08-05 15:03:00
Утвърден доклад на 05.08.2019 год. 2019-08-05 15:06:00
Решение № 406/05.08.2019 год. 2019-08-05 15:08:00
Обявление за възложена поръчка 2019-09-19 11:48:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №190/21.08.2019 год. с „Партнерс" ООД 2020-06-15 16:28:00
Договор № 190 От дата: 2019-08-21 2019-09-19 11:50:00

<-- Обратно към поръчки