Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ Доставка на медицински изделия за нуждите на Инвазивна кардиология в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-02-19 19:05:49
№ 20190219HgNp3324659

Описание:ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ №114/19.02.2019 Г. 2019-02-22 16:54:00
ОБЯВЛЕНИЕ 2019-02-22 16:56:00
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 2019-02-22 16:58:00
Протокол №2/01.04.2019 год. от работата на комисията 2019-04-01 15:42:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2019-04-09 17:30:00
Протокол №1/29.03.2019 год. от работата на комисията 2019-04-23 17:43:00
Протокол №3/09.04.2019 год. от работата на комисията 2019-04-23 17:44:00
Протокол №4/11.04.2019 год. от работата на комисията 2019-04-23 17:46:00
Протокол №5/12.04.2019 год. от работата на комисията 2019-04-23 17:48:00
Протокол №6/23.04.2019 год. от работата на комисията 2019-04-23 17:50:00
Окончателен доклад 2019-04-23 17:51:00
Решение № 225/23.04.2019 год. 2019-04-23 17:53:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2019-05-17 13:22:00
РЕШЕНИЕ №301/03.06.2019 Г. 2019-06-03 17:22:00
Обявление за възложена поръчка 2019-06-12 15:39:00
Обявление за възложена поръчка 2019-06-20 12:44:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2019-06-20 13:32:00
Обявление за възложена поръчка 2019-09-20 13:22:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №112/21.05.2019 год. с „Вега Медикал" ЕООД 2020-06-15 16:52:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №103/16.05.2019 год. с „Апекс Медика" ООД 2020-07-09 14:56:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №98/13.05.2019 год. с "Медисофтис" ЕООД 2020-12-11 17:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №107/17.05.2019 год. с "Порт Истанбул" ЕООД 2020-12-11 17:43:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №113/21.05.2019 год. с "Фармтекс Медикъл" ЕООД 2020-12-11 17:45:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №114/22.05.2019 год. с “Булмар МЛ” ООД 2020-12-17 16:51:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №96/13.05.2019 год. с "Мармит Юнайтед" ЕООД 2020-12-17 16:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №102/16.05.2019 год. с “Екос Медика” ООД 2020-12-17 16:57:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №128/30.05.2019 год. със ”Софарма Трейдинг” АД 2020-12-18 15:12:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №127/30.05.2019 год. с “Булфарма” ООД 2021-01-05 15:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №193/21.08.2019 год. с “Новимед Кардио“ ЕООД 2021-03-01 15:03:00
Договор № 96 От дата: 2019-05-13 2019-06-12 15:43:00
Договор № 98 От дата: 2019-05-13 2019-06-12 15:52:00
Договор № 102 От дата: 2019-05-16 2019-06-12 15:57:00
Договор № 103 От дата: 2019-05-16 2019-06-12 16:05:00
Договор № 107 От дата: 2019-05-17 2019-06-12 16:11:00
Договор № 112 От дата: 2019-05-21 2019-06-20 12:47:00
Договор № 113 От дата: 2019-05-21 2019-06-20 12:55:00
Договор № 114 От дата: 2019-05-22 2019-06-20 13:03:00
Договор № 127 От дата: 2019-05-30 2019-06-20 13:09:00
Договор № 128 От дата: 2019-05-30 2019-06-20 13:17:00
Договор № 193 От дата: 2019-08-21 2019-09-20 13:26:00
Договор № Допълнително споразумение към договор №96/13.05.2019г. От дата: 2020-05-12 2020-05-18 17:11:00
Договор № Допълнително споразумение към договор №98/13.05.2019г. От дата: 2020-05-12 2020-05-18 17:32:00
Договор № Допълнително споразумение към договор №102/16.05.2019г. От дата: 2020-05-14 2020-05-19 16:57:00
Договор № Допълнително споразумение към договор №107/17.05.2019г. От дата: 2020-05-14 2020-05-19 17:26:00
Договор № Допълнително споразумение към договор №113/21.05.2019г. От дата: 2020-05-20 2020-05-27 09:47:00
Договор № Допълнително споразумение към договор №114/22.05.2019г. От дата: 2020-05-21 2020-05-27 09:56:00
Договор № Допълнително споразумение към договор №127/30.05.2019г. От дата: 2020-05-29 2020-06-03 12:33:00
Договор № Допълнително споразумение към договор №128/30.05.2019г. От дата: 2020-05-29 2020-06-04 18:12:00
Договор № Допълнително споразумение към договор №193/21.08.2019 г. От дата: 2020-08-21 2020-08-26 10:35:00

<-- Обратно към поръчки