Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-02-21 17:23:00
№ 20190218UChM3318542

Описание:Документи
21142019211702_Решение-лекарства-112-18.02.2019.pdf
21232019211702_Обявление-лекарства-18.02.2019.pdf
21412019211702_документация-лекарства 18.02.2019.doc
21492019211702_Документация - 1 стр..pdf
22042019211702_Техническа спецификация-лекарства-Приложение №2.xls
22152019211702_ЕЕДОП-Приложение №5.doc
22242019211702_espd-request ЕЕДОП Приложение №5-1.zip

ПубликацияДата
Протокол №2/22.04.2019 год. от работата на комисията 2019-04-22 16:19:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2019-04-25 14:10:00
Съобщение за провеждане на жребий 2019-07-04 15:48:00
Протокол №1/29.03.2019 год. от работата на комисията 2019-07-18 16:50:00
Протокол №3/25.04.2019 год. от работата на комисията 2019-07-18 16:52:00
Протокол №4/03.05.2019 год. от работата на комисията 2019-07-18 16:54:00
Протокол №5/04.07.2019 год. от работата на комисията 2019-07-18 16:58:00
Протокол №6/08.07.2019 год. от работата на комисията 2019-07-18 17:00:00
Протокол №7/18.07.2019 год. от работата на комисията 2019-07-18 17:02:00
Окончателен доклад от 18.07.2019 год. 2019-07-18 17:06:00
Решение № 371/18.07.2019 год. 2019-07-18 17:09:00
Решение № 407/06.08.2019 год. 2019-08-06 15:56:00
Обявление за възложена поръчка - частично прекратяване 2019-08-08 10:29:00
Решение № 425/13.08.2019 год. 2019-08-13 16:28:00
Решение № 430/14.08.2019 год. 2019-08-14 16:23:00
Решение № 458/27.08.2019 год. 2019-08-27 10:18:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2019-08-29 12:45:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2019-09-13 13:52:00
Обявление за възложена поръчка 2019-09-24 16:08:00
Обявление за възложена поръчка 2019-10-10 11:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №199/30.08.2019 год. с ,,Про Фармация" ЕООД 2020-09-30 17:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №238/09.09.2019 год. с “Търговска Лига - Национален Аптечен Център” АД 2020-10-07 15:16:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №197/30.08.2019 год. с “Дансон-БГ” ООД 2020-10-15 15:03:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №200/30.08.2019 год. с “Медофарма” ЕООД 2020-10-15 16:21:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №201/30.08.2019 год. с “Булфарма” ООД 2020-10-15 16:23:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №202/30.08.2019 год. с “Търговска Лига-Национален Аптечен Център” АД 2020-10-15 16:24:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №203/30.08.2019 год. с “Б.Браун Медикал” ЕООД 2020-10-15 16:26:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №205/30.08.2019 год. с “Фьоникс Фарма” ЕООД 2020-10-15 16:27:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №248/26.09.2019 год. с “Фьоникс Фарма ЕООД 2020-10-15 16:28:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №204/30.08.2019 год. с “Медекс” ООД 2021-03-29 17:54:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №249/26.09.2019 год. със “Софарма Трейдинг” АД 2021-03-29 17:57:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №198/30.08.2019 год. с “Фаркол” АД 2021-04-06 17:26:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №206/30.08.2019 год. със “Софарма Трейдинг” АД 2021-04-06 17:30:00
Договор № 197 От дата: 2019-08-30 2019-09-24 16:11:00
Договор № 198 От дата: 2019-08-30 2019-09-24 16:15:00
Договор № 199 От дата: 2019-08-30 2019-09-24 16:19:00
Договор № 200 От дата: 2019-08-30 2019-09-24 16:22:00
Договор № 201 От дата: 2019-08-30 2019-09-24 16:27:00
Договор № 202 От дата: 2019-08-30 2019-09-24 16:33:00
Договор № 203 От дата: 2019-08-30 2019-09-24 16:38:00
Договор № 204 От дата: 2019-08-30 2019-09-24 16:42:00
Договор № 205 От дата: 2019-08-30 2019-09-24 16:47:00
Договор № 206 От дата: 2019-08-30 2019-09-24 16:53:00
Договор № 238 От дата: 2019-09-09 2019-10-10 11:26:00
Договор № 248 От дата: 2019-09-26 2019-10-10 11:29:00
Договор № 249 От дата: 2019-09-26 2019-10-10 11:35:00
Договор № Допълнително споразумение №257 към договор №198/30.08.2019 г. От дата: 2020-08-31 2020-09-04 18:29:00
Договор № Допълнително споразумение №258 към договор №206/30.08.2019 г. От дата: 2020-08-31 2020-09-04 18:40:00
Договор № Допълнително споразумение №298 към договор №249/26.09.2019 г. От дата: 2020-09-21 2020-09-25 15:25:00
Договор № Допълнително споразумение №294 към договор №204/30.08.2019 г. От дата: 2020-08-31 2020-09-04 19:05:00

<-- Обратно към поръчки