Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ”Д-р Братан Шукеров”АД“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-01-28 16:54:00
№ 20190124xbkg3292753

Описание:Документи
49532019281601_Решение-54-24.01.2019.pdf
50382019281601_обявление-консумативи-24.01.2019.pdf

ПубликацияДата
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ”Д-р Братан Шукеров”АД“ 2019-01-29 16:29:00
Разяснение 2019-02-08 15:48:00
Разяснение 2019-02-20 16:47:00
Протокол №2/11.04.2019 год. от работата на комисията 2019-04-11 16:52:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2019-05-23 12:57:00
Протокол №1/06.03.2019 год. от работата на комисията 2019-07-01 16:26:00
Протокол №3/23.05.2019 год. от работата на комисията 2019-07-01 16:28:00
Протокол №4/29.05.2019 год. от работата на комисията 2019-07-01 16:30:00
Протокол №5/01.07.2019 год. от работата на комисията 2019-07-01 16:32:00
Окончателен доклад от 01.07.2019 год. 2019-07-01 16:33:00
Решение № 354/01.07.2019 год. 2019-07-01 16:35:00
Решение № 370/17.07.2019 год. 2019-07-17 14:16:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2019-07-22 13:22:00
Обявление за възложена поръчка 2019-08-29 13:07:00
Обявление за възложена поръчка 2019-08-29 13:46:00
Обявление за възложена поръчка 2019-09-11 18:25:00
Обявление за изменение 2019-10-07 11:37:00
Обявление за изменение 2019-10-07 11:39:00
Обявление за изменение 2019-10-07 11:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №172/05.08.2019 год. с „Електро Мед България" ЕООД 2019-11-18 15:49:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №170/05.08.2019 год. с „Медицинска Техника Инженеринг" ООД 2019-12-09 14:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №159/26.07.2019 год. с ,,Хелмед България" ЕООД 2020-08-21 14:59:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №182/12.08.2019 год. с ,,Булфарма" ООД 2020-09-09 14:39:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №167/05.08.2019 год. с „Ка-М Медикъл” ЕООД 2020-11-02 15:52:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №169/05.08.2019 год. с „Грин БГ” ООД 2020-11-02 15:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №173/05.08.2019 год. с “Софинформпродукт-Грозданов“ЕООД 2020-11-02 16:09:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №181/09.08.2019 год. с “Екос Медика” ООД 2020-11-02 16:11:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №183/13.08.2019 год. с „Билмед“ ЕООД 2020-11-02 16:14:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №166/05.08.2019 год. със “Софарма Трейдинг” АД 2021-02-02 11:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №164/01.08.2019 год. с ”Нова Груп Инвестмент СРЛ” 2021-02-25 16:18:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №168/05.08.2019 год. с „Инфомед“ ЕООД 2021-02-25 16:21:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №174/06.08.2019 год. с „Маримпекс-7“ЕООД 2021-02-26 16:27:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №177/08.08.2019 год. с ”Капамед” ЕООД 2021-02-26 16:31:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №186/14.08.2019 год. с „Дрегер Медикал България“ ЕООД 2021-02-26 16:34:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №187/14.08.2019 год. с „Г и Т“ ЕООД 2021-02-26 16:48:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №184/14.08.2019 год. с “Истлинк България“ ООД 2021-03-01 14:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №185/14.08.2019 год. с „Ридаком“ ЕООД 2021-03-01 14:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №171/05.08.2019 год. с “Медицинска Техника Инженеринг” ООД 2021-04-06 17:22:00
Договор № 159 От дата: 2019-07-26 2019-08-29 13:11:00
Договор № 164 От дата: 2019-08-01 2019-08-29 13:18:00
Договор № 166 От дата: 2019-08-05 2019-08-29 13:24:00
Договор № 167 От дата: 2019-08-05 2019-08-29 13:28:00
Договор № 168 От дата: 2019-08-05 2019-08-29 13:32:00
Договор № 169 От дата: 2019-08-05 2019-08-29 13:37:00
Договор № 170 От дата: 2019-08-05 2019-08-29 13:49:00
Договор № 171 От дата: 2019-08-05 2019-08-29 13:54:00
Договор № 172 От дата: 2019-08-05 2019-08-29 13:58:00
Договор № 173 От дата: 2019-08-05 2019-08-29 14:03:00
Договор № 174 От дата: 2019-08-06 2019-08-29 14:07:00
Договор № 177 От дата: 2019-08-08 2019-08-29 14:34:00
Договор № 181 От дата: 2019-08-09 2019-08-29 14:38:00
Договор № 182 От дата: 2019-08-12 2019-09-11 18:28:00
Договор № 183 От дата: 2019-08-13 2019-09-11 18:32:00
Договор № 184 От дата: 2019-08-14 2019-09-11 18:36:00
Договор № 185 От дата: 2019-08-14 2019-09-11 18:41:00
Договор № 186 От дата: 2019-08-14 2019-09-11 18:47:00
Договор № 187 От дата: 2019-08-14 2019-09-11 18:54:00
Договор № Допълнително споразумение №223 към договор №164/01.08.2019 г. От дата: 2020-07-31 2020-08-05 10:25:00
Договор № Допълнително споразумение №225 към договор №166/05.08.2019 г. От дата: 2020-08-05 2020-08-10 09:05:00
Договор № Допълнително споразумение №226 към договор №167/05.08.2019 г. От дата: 2020-08-05 2020-08-10 09:25:00
Договор № Допълнително споразумение №227 към договор №168/05.08.2019 г. От дата: 2020-08-05 2020-08-10 09:30:00
Договор № Допълнително споразумение №228 към договор №169/05.08.2019 г. От дата: 2020-08-05 2020-08-10 09:40:00
Договор № Допълнително споразумение №229 към договор №171/05.08.2019 г. От дата: 2020-08-05 2020-08-10 10:05:00
Договор № Допълнително споразумение №230 към договор №173/05.08.2019 г. От дата: 2020-08-05 2020-08-10 10:20:00
Договор № Допълнително споразумение №231 към договор №174/06.08.2019 г. От дата: 2020-08-06 2020-08-11 13:10:00
Договор № Допълнително споразумение №232 към договор №177/08.08.2019 г. От дата: 2020-08-07 2020-08-12 10:45:00
Договор № Допълнително споразумение №233 към договор №181/09.08.2019 г. От дата: 2020-08-07 2020-08-12 11:15:00
Договор № Допълнително споразумение №235 към договор №183/13.08.2019 г. От дата: 2020-08-13 2020-08-18 11:35:00
Договор № Допълнително споразумение №236 към договор №184/14.08.2019 г. От дата: 2020-08-14 2020-08-19 14:05:00
Договор № Допълнително споразумение №237 към договор №185/14.08.2019 г. От дата: 2020-08-14 2020-08-19 15:15:00
Договор № Допълнително споразумение №238 към договор №186/14.08.2019 г. От дата: 2020-08-14 2020-08-19 15:20:00
Договор № Допълнително споразумение №239 към договор №187/14.08.2019 г. От дата: 2020-08-14 2020-08-19 15:35:00

<-- Обратно към поръчки