Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на отделение по диализно лечение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-01-16 16:37:00
№ 20190116ADhu3288591

Описание:Документи
36492019161601_Решение-30-16.01.2019.pdf
37002019161601_Обявление-апарати за хемодиализа-16.01.2019.pdf
37082019161601_Документация - 1 стр.pdf
38382019161601_Документация-апарати хемодиализа-16.01.2019.doc
38512019161601_ЕЕДОП-Приложение №5.doc
39012019161601_espd-request-ЕЕДОП-Приложение №5-1.zip

ПубликацияДата
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2019-03-12 16:24:00
Протокол №1/07.02.2019 год. от работата на комисията 2019-03-19 17:01:00
Протокол №2/12.03.2019 год. от работата на комисията 2019-03-19 17:03:00
Протокол №3/15.03.2019 год. от работата на комисията 2019-03-19 17:05:00
Решение № 176/19.03.2019 год. 2019-03-19 17:08:00
Обявление за възложена поръчка 2019-05-21 18:17:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №85/24.04.2019 год. с „Соломед" ЕООД 2019-09-17 11:44:00
Договор № 85 От дата: 2019-04-24 2019-05-21 18:19:00

<-- Обратно към поръчки