Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Закупуване на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на отделение по диализно лечение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-12-06 15:45:00
№ 20181206FkuB3259154

Описание:Документи
42172018061512_Решение-824-06.12.2018.pdf
43452018061512_Обявление-06.12.2018.pdf
43542018061512_документация-1 стр..pdf
44112018061512_Документация-медицинска апаратура и оборудване за хемодиализа-06.12.2018.doc
44232018061512_ЕЕДОП - приложение №5.doc
44342018061512_espd-request-ЕЕДОП-Приложение №5-1.zip

ПубликацияДата
Обявление за възложена поръчка - частично прекратяване за СОП №1 2018-12-19 13:51:00
Решение №846/19.12.2018 2018-12-19 14:10:00
Обявление за възложена поръчка - частично прекратяване за СОП №1 2019-01-07 16:26:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2019-01-08 16:46:00
Протокол №1/28.12.2018 год. от работата на комисията 2019-01-14 17:53:00
Протокол №2/08.01.2019 год. от работата на комисията 2019-01-14 17:55:00
Протокол №3/11.01.2019 год. от работата на комисията 2019-01-14 17:57:00
Решение №23/14.01.2019 год. 2019-01-14 17:59:00
Обявление за възложена поръчка 2019-02-25 15:34:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №23/31.01.2019 год. с „Соломед" ЕООД 2019-08-15 16:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №24/31.01.2019 год. с „Медика Трейдинг" ЕООД 2019-08-15 16:07:00
Договор № 23 От дата: 2019-01-31 2019-02-25 15:37:00
Договор № 24 От дата: 2019-01-31 2019-02-25 15:45:00

<-- Обратно към поръчки