Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински газове за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-11-09 17:17:00
№ 20181106nNWw3239561

Описание:Документи
12202018091711_Решение-767-06.11.2018 г..pdf
12292018091711_Обявление-мед.газове-06.11.2018.pdf
12372018091711_Документация-1 стр..pdf
13302018091711_документация газове-06.11.2018.doc
13382018091711_ЕЕДОП - приложение №5.doc
13562018091711_espd-request-Приложение №5-1.zip

ПубликацияДата
Протокол №2/08.01.2019 год. 2019-01-08 16:04:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2019-02-04 17:01:00
Протокол №1/18.12.2018 год. от работата на комисията 2019-02-19 19:32:00
Протокол №3/04.02.2019 год. от работата на комисията 2019-02-19 19:34:00
Протокол №4/07.02.2019 год. от работата на комисията 2019-02-19 19:36:00
Протокол №5/19.02.2019 год. от работата на комисията 2019-02-19 19:38:00
Окончателен доклад 2019-02-19 19:40:00
Решение №113/19.02.2019 год. 2019-02-19 19:42:00
Решение №161/11.03.2019 год. 2019-03-11 16:30:00
Обявление за възложена поръчка 2019-04-25 13:49:00
Обявление за възложена поръчка 2019-07-22 17:16:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №58/26.03.2019 год. с „Линде Газ България“ ЕООД 2021-04-06 17:36:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №74/05.04.2019 год. със “СОЛ България” ЕАД 2021-05-10 11:41:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №150/21.06.2019 год. със “СОЛ България” ЕАД 2022-01-27 16:49:00
Договор № 58 От дата: 2019-03-26 2019-04-25 13:52:00
Договор № 74 От дата: 2019-04-05 2019-04-25 13:59:00
Договор № 150 От дата: 2019-06-21 2019-07-22 17:18:00
Договор № Допълнително споразумение №144 към договор №150/21.06.2019 г. От дата: 2021-07-16 2021-07-22 09:37:00

<-- Обратно към поръчки