Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на “МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-10-12 16:51:25
№ 20181009XgJW3213687

Описание:Документи
55552018121610_Решение-09.10.2018.pdf
56092018121610_обявление-09.10.2018.pdf

ПубликацияДата
Документация 2018-10-13 12:39:00
Протокол №2/04.12.2018 год. 2018-12-04 15:43:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2019-01-08 16:43:00
Протокол №1/20.11.2018 год. от работата на комисията 2019-01-22 17:13:00
Протокол №3/02.01.2019 год. от работата на комисията 2019-01-22 17:14:00
Протокол №4/08.01.2019 год. от работата на комисията 2019-01-22 17:16:00
Протокол №5/11.01.2019 год. от работата на комисията 2019-01-22 17:18:00
Протокол №6/22.01.2019 год. от работата на комисията 2019-01-22 17:20:00
Доклад от 22.01.2019 год. 2019-01-22 17:22:00
Решение №49/22.01.2019 год. 2019-01-22 17:23:00
Решение №101/07.02.2019 год. 2019-02-07 16:18:00
Обявление за възложена поръчка - частично прекратяване за СОП №4 2019-02-11 15:32:00
Обявление за възложена поръчка - частично прекратяване за СОП №3 2019-02-25 19:05:00
Обявление за възложена поръчка 2019-03-21 11:01:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №38/20.02.2019 год. с „Партнерс" ООД 2020-04-09 15:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №39/20.02.2019 год. с „Анастас Анчев" ЕООД 2020-04-09 15:13:00
Договор № 38 От дата: 2019-02-20 2019-03-21 12:00:00
Договор № 39 От дата: 2019-02-20 2019-03-21 12:09:00

<-- Обратно към поръчки