Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на активна нетна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров“АД и участие в стандартна балансираща група”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-07-13 16:45:00
№ 20180713LhjT3209402

Описание:

„Доставка на активна нетна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров“АД и участие в стандартна балансираща група”


Документи
47272018131607_2018-07-13 140936-решение-ел.енергия.PDF
47352018131607_2018-07-13 141241-обявление-ел.енергия.PDF
47462018131607_2018-07-13 140248-документация-ел.енергия-1 стр..PDF
48132018131607_документация активна нетна ел.енергия-13.07.2018.doc
48552018131607_ЕЕДОП-Приложение №4.doc
49202018131607_espd-request- Приложение №4-1.zip

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ №1 НА КОМИСИЯТА 2018-08-07 14:10:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2018-08-15 16:29:00
ПРОТОКОЛ №2 НА КОМИСИЯТА 2018-08-20 16:34:00
ПРОТОКОЛ №3 НА КОМИСИЯТА 2018-08-20 17:02:00
РЕШЕНИЕ №634/20.08.2018 2018-08-20 17:08:00
Обявление за възложена поръчка 2018-10-12 17:38:00
Обявление за изменение 2019-09-26 17:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №228/20.09.2018 год. с „Енерджи Маркет" АД 2019-12-20 13:15:00
Договор № 228 От дата: 2018-09-20 2018-10-12 17:40:00
Договор № Допълнителното споразумение №241 към Договор №228/20.09.2018 г. От дата: 2019-09-18 2019-09-26 17:38:00

<-- Обратно към поръчки