Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: „ ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И БИОПРОДУКТИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ И КРЪВЕН ЦЕНТЪР, РАЗТВОРИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-04-02 12:15:00
№ 20180327QoHa3176290

Описание:Документи
25132018021204_РЕШЕНИЕ 399 30032018.PDF
25192018021204_обявление-30.03.2018-1.pdf

ПубликацияДата
Документация за участие в открита процедура за възлаганена обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ”Д-р Братан Шукеров”АД“ 2018-04-04 15:50:00
Разяснение по условията на обществената поръчка - 20.04.2018 год. 2018-04-20 16:15:00
Протокол на Комисията 2018-07-16 14:52:00
Покана за отваряне на ценови предложения 2018-07-24 17:08:00
ПРОТОКОЛ №1 2018-08-08 16:29:00
ПРОТОКОЛ №3 2018-08-08 16:37:00
ПРОТОКОЛ №4 2018-08-08 16:39:00
ПРОТОКОЛ №5 2018-08-08 17:25:00
ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД 2018-08-08 17:26:00
РЕШЕНИЕ №614/08.08.2018 2018-08-08 17:27:00
РЕШЕНИЕ №639/23.08.2018 2018-08-23 16:28:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2018-08-27 17:29:00
Решение №662/03.09.2018 г. 2018-09-03 14:26:00
Частично прекратяване 2018-09-07 12:31:00
Решение №698/20.09.2018 2018-09-20 16:56:00
Обявление за възложена поръчка 2018-09-25 16:33:00
Обявление за възложена поръчка 2018-09-27 16:55:00
Обявление за възложена поръчка - прекратяване частично за СОП №№145,146,147 и 175 2018-09-28 19:18:00
Обявление за възложена поръчка 2018-09-28 19:25:00
Обявление за възложена поръчка 2018-10-01 16:28:00
Обявление за възложена поръчка - прекратяване частично за СОП №№95 и 119 2018-10-15 16:26:00
Обявление за възложена поръчка 2018-10-15 16:30:00
Обявление за възложена поръчка 2018-10-15 16:52:00
Обявление за възложена поръчка 2018-11-21 12:38:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №188/28.08.2018 год. с „Медисофтис" ЕООД 2019-09-25 17:08:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №195/28.08.2018 год. с „Софинформпродукт-Грозданов" ЕООД 2019-09-25 17:12:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №202/31.08.2018 год. с „Ка-М Медикъл" ЕООД 2019-09-25 17:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №215/31.08.2018 год. с „Екос Медика" ООД 2019-09-26 15:54:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №216/31.08.2018 год. с „Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД 2019-09-26 15:58:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №222/19.09.2018 год. с „Медилон" ЕООД 2019-09-26 16:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №223/19.09.2018 год. с „Оптим Ко" ООД 2019-09-26 16:08:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №226/19.09.2018 год. с „Дъчмед Интернешанъл" ЕООД 2019-09-26 16:22:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №242/23.10.2018 год. с „Бикомед" ООД 2019-10-17 16:01:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №231/28.09.2018 год. с „Диахим" ЕАД 2019-10-17 16:13:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №224/19.09.2018 год. с „Булфарма" ООД 2019-10-17 16:21:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №225/19.09.2018 год. с „Елпак Лизинг" ЕООД 2019-10-17 16:32:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №196/28.08.2018 год. с „Билмед" ЕООД 2019-10-17 16:42:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №199/28.08.2018 год. с „Топ-Диагностика" ООД 2019-10-17 16:51:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №200/28.08.2018 год. с „Бикомед" ООД 2019-10-17 17:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №201/28.08.2018 год. с „Перфект Медика" ООД 2019-10-17 17:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №189/28.08.2018 год. с „Бул Био-НЦЗПБ" ЕООД 2019-10-17 17:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №191/28.08.2018 год. с „Елит Медикал" ООД 2019-10-17 17:36:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №192/28.08.2018 год. с „Унифарм" АД 2019-10-17 17:44:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №193/28.08.2018 год. с „Диасистемс" ЕООД 2019-10-17 17:51:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №194/28.08.2018 год. с „Хроно" ООД 2019-10-17 17:58:00
Обявление за изменение 2019-12-09 14:43:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №219/07.09.2018 год. със „Софарма Трейдинг" АД 2020-01-06 14:18:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №203/31.08.2018 год. с „Интер Бизнес 91" ЕООД 2020-02-17 14:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №190/28.08.2018 год. с „Аквахим" АД 2020-03-17 15:49:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №218/04.09.2018 год. с „Медицинска Техника Инженеринг" ООД 2020-04-09 14:38:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №220/19.09.2018 год. с „Ридаком" ЕООД 2020-04-09 14:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №227/19.09.2018 год. с „Истлинк България" ООД 2020-04-09 14:43:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №243/26.10.2018 год. с „Медицинска Техника Инженеринг" ООД 2020-04-09 14:46:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №205/31.08.2018 год. с „Медиклим" ЕООД 2020-05-12 16:33:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №217/04.09.2018 год. с „Хелмед България" ЕООД 2020-05-12 16:44:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №221/19.09.2018 год. с „Лаб Диагностика" ООД 2020-06-15 16:39:00
Договор № 188 От дата: 2018-08-28 2018-09-25 16:50:00
Договор № 189 От дата: 2018-08-28 2018-09-25 16:59:00
Договор № 190 От дата: 2018-08-28 2018-09-25 17:12:00
Договор № 191 От дата: 2018-08-28 2018-09-25 17:23:00
Договор № 192 От дата: 2018-08-28 2018-09-25 17:28:00
Договор № 193 От дата: 2018-08-28 2018-09-25 17:34:00
Договор № 194 От дата: 2018-08-28 2018-09-25 17:40:00
Договор № 195 От дата: 2018-08-28 2018-09-27 16:57:00
Договор № 196 От дата: 2018-08-28 2018-09-27 17:13:00
Договор № 199 От дата: 2018-08-28 2018-09-27 17:18:00
Договор № 200 От дата: 2018-08-28 2018-09-27 17:22:00
Договор № 202 От дата: 2018-08-31 2018-09-27 17:55:00
Договор № 201 От дата: 2018-08-28 2018-09-27 19:24:00
Договор № 203 От дата: 2018-08-31 2018-09-28 19:27:00
Договор № 205 От дата: 2018-08-31 2018-09-28 19:31:00
Договор № 215 От дата: 2018-08-31 2018-09-28 19:35:00
Договор № 216 От дата: 2018-08-31 2018-09-28 19:38:00
Договор № 217 От дата: 2018-09-04 2018-09-28 19:41:00
Договор № 218 От дата: 2018-09-04 2018-10-01 16:30:00
Договор № 219 От дата: 2018-09-07 2018-10-01 16:34:00
Договор № 220 От дата: 2018-09-19 2018-10-01 16:40:00
Договор № 221 От дата: 2018-09-19 2018-10-15 16:32:00
Договор № 222 От дата: 2018-09-19 2018-10-15 16:35:00
Договор № 223 От дата: 2018-09-19 2018-10-15 16:40:00
Договор № 224 От дата: 2018-09-19 2018-10-15 16:42:00
Договор № 225 От дата: 2018-09-19 2018-10-15 16:46:00
Договор № 226 От дата: 2018-09-19 2018-10-15 16:55:00
Договор № 227 От дата: 2018-09-19 2018-10-15 17:00:00
Договор № 231 От дата: 2018-09-28 2018-10-15 17:09:00
Договор № 242 От дата: 2018-10-23 2018-11-21 12:41:00
Договор № 243 От дата: 2018-10-26 2018-11-21 12:47:00
Договор № Допълнителното споразумение №208 към Договор №190/28.08.2018 г. От дата: 2019-08-30 2019-09-05 17:10:00
Договор № Допълнителното споразумение №209 към Договор №205/31.08.2018 г. От дата: 2019-08-30 2019-09-05 17:15:00
Договор № Допълнителното споразумение №210 към Договор №203/31.08.2018 г. От дата: 2019-08-30 2019-09-05 17:25:00
Договор № Допълнителното споразумение №211 към Договор №218/04.09.2018 г. От дата: 2019-08-30 2019-09-05 17:30:00
Договор № Допълнителното споразумение №212 към Договор №217/04.09.2018 г. От дата: 2019-08-30 2019-09-05 18:00:00
Договор № Допълнителното споразумение №237 към Договор №219/07.09.2018 г. От дата: 2019-09-05 2019-09-12 17:46:00
Договор № Допълнителното споразумение №242 към Договор №227/19.09.2018 г. От дата: 2019-09-18 2019-09-25 08:43:00
Договор № Допълнителното споразумение №243 към Договор №221/19.09.2018 г. От дата: 2019-09-18 2019-09-25 08:51:00
Договор № Допълнителното споразумение №244 към Договор №220/19.09.2018 г. От дата: 2019-09-18 2019-09-25 09:13:00
Договор № Допълнителното споразумение №269 към Договор №243/26.10.2018 г. От дата: 2019-10-25 2019-10-31 13:55:00

<-- Обратно към поръчки