Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура: „ ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ В МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-03-30 15:30:00
№ 20180326EWGa3163104

Описание:Документи
30292018301503_Решение 394 28032018.PDF
30342018301503_Обявление-инв.кардиология-28.03.2018.pdf
30422018301503_документация-инвазивна кардиология 28032018.doc
30492018301503_документация стр 1.PDF
31002018301503_ЕЕДОП-Приложение №5.doc
31062018301503_espd-request приложение 5-1.zip
31142018301503_Образец Техническа спецификация на участника-Приложение №6.1.xlsx
31252018301503_Образец Ценово предложение- Приложение №9.xls
31312018301503_Прогнозна стойност Приложение №10 -28.03.2018.xls
31372018301503_техническа спецификация Приложение №2 -28.03.2018.xls

ПубликацияДата
Разяснение по условията на обществената поръчка - 27.04.2018 год. 2018-04-27 15:35:00
Протокол №2/14.05.2018г. 2018-05-14 17:35:00
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2018-05-21 15:05:00
Протокол №1/09.05.2018 2018-05-28 17:15:00
Протокол №3/21.05.2018 2018-05-28 17:20:00
Протокол №4/25.05.2018 2018-05-28 17:20:00
Окончателен доклад 2018-05-28 17:25:00
Решение №476/28.05.2018 2018-05-28 17:25:00
Решение за избор на изпълнител 2018-06-12 14:49:00
Частично прекратяване 2018-06-14 15:55:00
обявление за възложена поръчка 2018-08-27 17:14:00
обявление за възложена поръчка 2018-07-26 18:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №147/03.07.2018 год. с „Екос Медика" ООД 2019-06-17 15:41:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №139/28.06.2018 год. с „Софарма Трейдинг" АД 2019-07-04 15:12:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №140/28.06.2018 год. с „Маримпекс-7" ЕООД 2019-07-04 15:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №141/28.06.2018 год. с „Булмар МЛ" ООД 2019-07-10 16:37:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №142/28.06.2018 год. с „Хелмед България" ЕООД 2019-07-10 16:39:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №143/28.06.2018 год. с „Булфарма" ООД 2019-07-10 16:42:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №167/08.08.2018 год. с „Новимед Кардио" ЕООД 2019-09-17 14:16:00
Договор № 141 От дата: 2018-06-28 2018-07-26 18:34:00
Договор № 143 От дата: 2018-06-28 2018-07-26 18:39:00
Договор № 147 От дата: 2018-07-03 2018-07-26 18:42:00
Договор № 140 От дата: 2018-06-28 2018-07-26 18:44:00
Договор № 139 От дата: 2018-06-28 2018-07-26 18:46:00
Договор № 142 От дата: 2018-06-28 2018-07-26 18:48:00
Договор № 167 От дата: 2018-08-08 2018-08-27 17:17:00

<-- Обратно към поръчки