Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ ”Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-03-21 15:15:00
№ 20180319cjrs3144016

Описание:Документи
18062018211503_документация 1 стр.PDF
18132018211503_документация-лекарства 2018.doc
18222018211503_ЕЕДОП - приложение №5.doc
18312018211503_Решение 354 19032018.PDF
18392018211503_обявление-лекарства-19.03.2018.pdf
18462018211503_Техн.спецификация.xls

ПубликацияДата
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и допълнителна информация за възможните начини за подаване на ЕЕДОП в електронен вид 2018-03-26 11:10:00
Протокол на Комисията 2018-07-10 16:22:00
Покана за отваряне на ценови предложения 2018-07-17 16:40:00
Съобщение за провеждане на жребий 2018-07-26 15:20:00
Протокол №1 2018-08-01 17:16:00
Протокол №3 2018-08-01 17:19:00
Протокол №4 2018-08-01 17:21:00
Протокол №5 2018-08-01 17:23:00
Окончателен доклад 2018-08-01 17:26:00
Решение №597/01.08.2018 г. 2018-08-01 17:27:00
РЕШЕНИЕ №632/20.08.2018 2018-08-20 16:23:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2018-08-23 15:46:00
Решение №666/04.09.2018 г. 2018-09-04 13:56:00
Частично прекратяване 2018-09-07 12:32:00
Решение №691/17.09.2018 2018-09-17 16:25:00
Решение №697/19.09.2018 2018-09-19 17:04:00
Обявление за възложена поръчка 2018-09-25 16:44:00
Обявление за възложена поръчка - прекратяване частично за номенклатурни единици №№62 и 303 2018-10-05 12:01:00
Обявление за възложена поръчка 2018-10-29 14:17:00
Обявление за приключване на договор №234/01.10.2018 год. с „Фьоникс Фарма“ ЕООД 2019-09-24 16:59:00
Обявление за приключване на договор №187/28.08.2018 год. с „Б.Браун Медикал“ ЕООД 2019-09-24 17:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №235/08.10.2018 год. с „Фармимпорт" АД 2019-10-16 16:32:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №204/31.08.2018 год. с „Търговска Лига-Национален Аптечен Център" АД 2019-10-16 17:02:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №185/28.08.2018 год. с „Медофарма" ЕООД 2019-10-16 17:16:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №184/28.08.2018 год. с „Медекс" ООД 2019-10-16 17:27:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №183/28.08.2018 год. с „Про Фармация" ЕООД 2019-10-16 17:38:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №182/28.08.2018 год. с „Фьоникс Фарма" ЕООД 2019-10-16 17:45:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №181/28.08.2018 год. с „Софарма Трейдинг" АД 2019-10-16 17:54:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №186/28.08.2018 год. с „Фаркол" АД 2020-05-12 13:48:00
Договор № 181 От дата: 2018-08-28 2018-09-25 16:47:00
Договор № 183 От дата: 2018-08-28 2018-09-25 17:06:00
Договор № 184 От дата: 2018-08-28 2018-09-25 17:17:00
Договор № 185 От дата: 2018-08-28 2018-09-25 17:20:00
Договор № 186 От дата: 2018-08-28 2018-09-25 17:23:00
Договор № 187 От дата: 2018-08-28 2018-09-25 17:27:00
Договор № 204 От дата: 2018-08-31 2018-09-25 17:33:00
Договор № 182 От дата: 2018-08-28 2018-09-25 18:06:00
Договор № 234 От дата: 2018-10-01 2018-10-29 14:20:00
Договор № 235 От дата: 2018-10-08 2018-10-29 14:45:00
Договор № Допълнителното споразумение №207 към Договор №186/28.08.2018 г. От дата: 2019-08-30 2019-09-05 17:50:00

<-- Обратно към поръчки