Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура: Доставка на медицински импланти и инструментариум, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-03-21 15:45:00
№ 20180319AWSN3150657

Описание:Документи
41522018211503_документация 1 стр.PDF
41592018211503_документация-импланти-19.03.2018(1).doc
42082018211503_ЕЕДОП-Приложение №5.doc
42172018211503_обявление-импланти-19.03.2018.pdf
42252018211503_Решение 355 19032018.PDF
43502018211503_Прогнозна стойност приложение № 11.xlsx
43572018211503_Тех.спецификация импланти приложение №2.xlsx

ПубликацияДата
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и допълнителна информация за възможните начини за подаване на ЕЕДОП в електронен вид 2018-03-26 11:00:00
Протокол на Комисията 2018-07-03 18:15:00
Покана за отваряне на ценови предложения 2018-07-10 11:40:00
Протокол на Комисията 2018-07-23 14:45:00
Окончателен доклад 2018-07-23 14:48:00
Решение за избор на изпълнител 2018-07-23 14:48:00
Частично прекратяване 2018-08-13 11:56:00
Обявление за възложена поръчка 2018-09-20 15:14:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №178/24.08.2018 год. с “РСР” ЕООД 2020-11-12 17:44:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №197/28.08.2018 год. с “Бикомед” ООД 2020-11-12 17:47:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №177/24.08.2018 год. с ”Ортомед Трейдинг” ООД 2020-11-18 17:14:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №179/24.08.2018 год. с ”Екос Медика” ООД 2020-11-18 17:16:00
Обявление за изменение 2020-12-09 17:04:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №198/28.08.2018 год. с “Ка-М Медикъл” ЕООД 2021-03-29 17:48:00
Договор № 177 От дата: 2018-08-24 2018-09-20 15:37:00
Договор № 179 От дата: 2018-08-24 2018-09-20 15:46:00
Договор № 178 От дата: 2018-08-24 2018-09-20 15:51:00
Договор № 197 От дата: 2018-08-28 2018-09-20 15:55:00
Договор № 198 От дата: 2018-08-28 2018-09-20 16:00:00
Договор № Допълнително споразумение №243 към договор №178/24.08.2018 г. От дата: 2020-08-24 2020-08-31 18:57:00
Договор № Допълнително споразумение №244 към договор №179/24.08.2018 г. От дата: 2020-08-24 2020-08-31 19:05:00
Договор № Допълнително споразумение №246 към договор №177/24.08.2018 г. От дата: 2020-08-28 2020-09-03 08:30:00
Договор № Допълнително споразумение №248 към договор №197/28.08.2018 г. От дата: 2020-08-31 2020-09-03 08:50:00
Договор № Допълнително споразумение №249 към договор №198/28.08.2018 г. От дата: 2020-08-31 2020-09-03 09:03:00

<-- Обратно към поръчки