Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура: „Доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ”Д-р Братан Шукеров”АД“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-10-30 15:55:00
№ 20171020wVzf3060583

Описание:

Доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ”Д-р Братан Шукеров”АД


Документи
59502017301510_документация 1 стр.PDF
00002017301610_документация-мед.консумативи - 25102017.doc
00172017301610_обявление-25102017.pdf
00222017301610_Решение.PDF
00262017301610_Техническа спецификация - приложение №2.xls
19582017301610_ЕЕДОП - приложение № 5.doc
20092017301610_Прогнозна стойност приложение №10.xls

ПубликацияДата
Протокол №2 2017-12-19 14:40:00
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2018-02-16 13:55:00
Протокол №1 2018-02-26 16:40:00
Протокол №3 2018-02-26 16:40:00
Протокол №4 2018-02-26 16:45:00
Протокол №5 2018-02-26 16:45:00
Протокол №6 2018-02-26 16:45:00
Окончателен доклад 2018-02-26 16:50:00
Решение №101/26.02.2018 2018-02-26 16:50:00
Обявление за възложена поръчка - частично прекратяване 2018-03-22 17:45:00
Решение №413/18.04.2018 2018-04-18 12:15:00
Обявление за възложена поръчка - прекратяване частично за СОП №№120 и 125 2018-05-04 14:20:00
Обявление за възложена поръчка 2018-05-04 15:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №96/17.04.2018 год. с „Ридаком“ ЕООД 2018-09-28 18:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №95/17.04.2018 год. с „Екос Медика“ ООД 2018-09-28 18:42:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №93/17.04.2018 год. с “Диасистемс“ ЕООД 2018-09-28 18:46:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №82/05.04.2018 год. с Медисофтис ЕООД 2018-09-28 18:49:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №97/17.04.2018 год. с “Бикомед“ ООД 2018-10-22 14:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №83/05.04.2018 год. с “Ка-М Медикъл“ ЕООД 2018-10-22 15:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №84/05.04.2018 год. с „Инфомед" ЕООД 2019-04-18 16:59:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №98/17.04.2018 год. с „Елпак Лизинг" ЕООД 2019-04-18 17:01:00
Договор № 82 От дата: 2018-04-05 2018-05-04 15:05:00
Договор № 83 От дата: 2018-04-05 2018-05-04 15:10:00
Договор № 84 От дата: 2018-04-05 2018-05-04 15:20:00
Договор № 93 От дата: 2018-04-17 2018-05-04 15:25:00
Договор № 95 От дата: 2018-04-17 2018-05-04 15:30:00
Договор № 96 От дата: 2018-04-17 2018-05-04 15:45:00
Договор № 97 От дата: 2018-04-17 2018-05-04 15:50:00
Договор № 98 От дата: 2018-04-17 2018-05-04 15:55:00

<-- Обратно към поръчки