Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА “МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-09-13 15:02:56
№ 20170911WNpP3036018

Описание:Документи
07502017131509_Документация 1 стр.PDF
07592017131509_ЕЕДОП приложение №5.doc
08032017131509_обявление - хранителни продукти- 11.09.2017.pdf
08092017131509_Решение 281 11092017 откриване на процедура хранителни продукти.PDF
08132017131509_Ценово предложение Приложение 11.xlsx
11102017131609_документация храни 11092017.doc

ПубликацияДата
Разяснение по условията на обществената поръчка 2017-10-06 13:05:00
Протокол №2 2017-10-27 13:15:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 2017-11-15 14:40:00
Протокол №1 2017-11-30 14:35:00
Протокол №3 2017-11-30 14:35:00
Протокол №4 2017-11-30 14:35:00
Протокол №5 2017-11-30 14:40:00
Протокол №6 2017-11-30 14:40:00
Протокол №7 2017-11-30 14:45:00
Доклад 2017-11-30 14:45:00
Решение №435/30.11.2017 год. 2017-11-30 14:50:00
Решение №446/13.12.2017 год. 2017-12-13 14:15:00
Обявление за възложена поръчка 2018-01-17 14:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №9/08.01.2018 год. с „Михаела 15" ЕООД 2019-04-05 16:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №10/08.01.2018 год. с ЕТ „Чино-Николай Чиновски" 2019-04-18 17:08:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №8/08.01.2018 год. с „Брадърс Комерс" ООД 2019-10-21 18:19:00
Договор № №8 От дата: 2018-01-08 2018-01-17 15:00:00
Договор № 9 От дата: 2018-01-08 2018-01-17 15:00:00
Договор № 10 От дата: 2018-01-08 2018-01-17 15:05:00
Договор № Анекс №40/20.02.2019 г. към Договор №8/08.01.2018 г. От дата: 2019-02-20 2019-02-27 15:55:00

<-- Обратно към поръчки