Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: „ ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И БИОПРОДУКТИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ И КРЪВЕН ЦЕНТЪР, РАЗТВОРИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-03-27 16:46:37
№ 20170319bDuW2907163

Описание:Документи
49402017271603_1 стр документация консумативи.PDF
49442017271603_документация-мед.консумативи -21032017.doc
49482017271603_ЕЕДОП - приложение №4.doc
49582017271603_обявление-мед.консумативи-21.03.2017г-1.pdf
50032017271603_прогнозна стойност МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ 2017 - Приложение №10.xls
50102017271603_Решение за откриване на процедура медицински консумативи реактиви.PDF
50242017271603_Техническа спецификация - приложение №2.xls

ПубликацияДата
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и актуализирана техническа спецификация 2017-04-13 11:40:00
Разяснение по условията на обществената поръчка - 20.04.2017 год. 2017-04-20 13:55:00
Протокол №2 2017-05-29 14:50:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 2017-06-27 16:00:00
Протокол №1 2017-07-26 19:00:00
Протокол №3 2017-07-26 19:00:00
Протокол №4 2017-07-26 19:05:00
Протокол №5 2017-07-26 19:05:00
Протокол №6 2017-07-26 19:10:00
Протокол №7 2017-07-26 19:10:00
Окончателен доклад 2017-07-26 19:15:00
Решение №229/26.07.2017г. 2017-07-26 19:20:00
Обявление за възложена поръчка - прекратяване частично 2017-08-16 17:30:00
Решение №254/25.08.2017 год. 2017-08-25 12:40:00
Решение №279/07.09.2017 год. 2017-09-08 12:45:00
Обявление за възложена поръчка - прекратяване частично за СОП №139 2017-09-13 14:05:00
Обявление за възложена поръчка 2017-09-25 10:50:00
Обявление за възложена поръчка 2017-10-02 11:30:00
Обявление за възложена поръчка 2017-10-02 12:45:00
Обявление за възложена поръчка 2017-10-02 13:25:00
Обявление за възложена поръчка 2017-10-02 13:45:00
Обявление за възложена поръчка 2017-10-02 14:15:00
Обявление за възложена поръчка 2017-10-02 14:40:00
Обявление за възложена поръчка 2017-10-25 15:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №589/30.08.2017 год. с „Бг Мед“ ЕООД 2018-09-28 17:33:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №591/30.08.2017 год. с „Авторент – 1“ ЕООД 2018-09-28 17:47:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №615/30.08.2017 год. с „Ес Джи Пи – Био Дайнамикс“ ООД 2018-09-28 17:51:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №617/30.08.2017 год. с „Инфомед“ ЕООД 2018-09-28 17:57:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №624/30.08.2017 год. с „Екос Медика“ ООД 2018-09-28 18:03:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №632/14.09.2017 год. с „Ка-М Медикъл“ ЕООД 2018-09-28 18:12:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №651/18.10.2017 год. с “Истлинк България“ ООД 2018-09-28 18:16:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №593/30.08.2017 год. с “Благи“ ООД 2018-10-22 14:24:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №600/30.08.2017 год. с “Лаб Диагностика“ ООД 2018-10-22 14:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №610/30.08.2017 год. с “Медилон“ ЕООД 2018-10-22 14:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №613/30.08.2017 год. с “Елит Медикал“ ООД 2018-10-22 14:41:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №622/30.08.2017 год. с “Хроно“ ООД 2018-10-22 14:49:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №588/30.08.2017 год. с „Бикомед“ ООД 2018-11-19 16:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №590/30.08.2017 год. с „Диасистемс“ ЕООД 2018-11-19 16:42:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №592/30.08.2017 год. с „Вега Медикал“ ЕООД 2018-11-21 16:21:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №594/30.08.2017 год. с „Билмед“ ЕООД 2018-11-21 16:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №595/30.08.2017 год. с „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД 2018-11-21 16:37:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №596/30.08.2017 год. с „Хелмед България“ ЕООД 2018-11-21 16:41:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №598/30.08.2017 год. с „Лабекс Инженеринг“ ООД 2018-11-22 10:28:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №614/30.08.2017 год. с „Софарма Трейдинг“ АД 2018-11-22 15:16:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №616/30.08.2017 год. с „Ридаком“ ЕООД 2018-11-22 15:32:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №619/30.08.2017 год. с „Топ Диагностика“ ООД 2018-11-23 11:29:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №620/30.08.2017 год. с „Истлинк България“ ООД 2018-11-23 11:37:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №621/30.08.2017 год. с „Перфект Медика“ ООД 2018-11-23 12:38:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №623/30.08.2017 год. с „Агарта-ЦМ“ ЕООД 2018-11-23 12:57:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №627/30.08.2017 год. с „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД 2018-11-23 13:21:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №628/31.08.2017 год. с „Унифарм“ АД 2018-11-23 13:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №629/31.08.2017 год. с „Интер Бизнес 91“ ЕООД 2018-11-23 13:47:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №597/30.08.2017 год. с „Елпак Лизинг" ЕООД 2019-03-25 17:21:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №599/30.08.2017 год. с „АА Медикъл България"ООД 2019-03-25 17:26:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №609/30.08.2017 год. с „Медитрейд" ЕООД 2019-03-25 17:29:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №611/30.08.2017 год. с „Б.Браун Медикал" ЕООД 2019-03-25 17:31:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №618/30.08.2017 год. с „Медицинска Техника Инженеринг" ООД 2019-03-25 17:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №625/30.08.2017 год. с „Аквахим" АД 2019-03-25 17:37:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №626/30.08.2017 год. с „Дрегер Медикал България" ЕООД 2019-03-25 17:41:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №612/30.08.2017 год. с „Г и Т" ЕООД 2019-04-05 17:07:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №635/21.09.2017 год. с „Химтекс" ООД 2019-05-23 13:22:00
Договор № 594 От дата: 2017-08-30 2017-09-25 10:55:00
Договор № 593 От дата: 2017-08-30 2017-09-25 10:55:00
Договор № 592 От дата: 2017-08-30 2017-09-25 11:00:00
Договор № 591 От дата: 2017-08-30 2017-09-25 11:05:00
Договор № 590 От дата: 2017-08-30 2017-09-25 11:10:00
Договор № 589 От дата: 2017-08-30 2017-09-25 11:10:00
Договор № 588 От дата: 2017-08-30 2017-09-25 11:20:00
Договор № 595 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 11:35:00
Договор № №596 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 11:35:00
Договор № 597 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 11:40:00
Договор № 598 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 11:45:00
Договор № 599 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 11:45:00
Договор № 600 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 12:50:00
Договор № 609 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 12:55:00
Договор № 610 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 12:55:00
Договор № 611 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 13:00:00
Договор № 612 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 13:00:00
Договор № 613 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 13:05:00
Договор № 614 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 13:25:00
Договор № 615 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 13:30:00
Договор № 616 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 13:30:00
Договор № 617 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 13:35:00
Договор № 618 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 13:45:00
Договор № 619 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 13:45:00
Договор № 620 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 13:50:00
Договор № 621 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 13:55:00
Договор № 622 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 14:15:00
Договор № 623 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 14:20:00
Договор № 624 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 14:20:00
Договор № 625 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 14:20:00
Договор № 626 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 14:25:00
Договор № 627 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 14:30:00
Договор № 628 От дата: 2017-08-31 2017-10-02 14:30:00
Договор № 629 От дата: 2017-08-31 2017-10-02 14:40:00
Договор № 632 От дата: 2017-09-14 2017-10-02 14:45:00
Договор № 635 От дата: 2017-09-21 2017-10-02 14:45:00
Договор № №651 От дата: 2017-10-18 2017-10-25 15:20:00
Договор № Анекс към Договор №625/30.08.2017 г. От дата: 2018-08-31 2018-09-04 17:03:00
Договор № Анекс към Договор №611/30.08.2017 г. От дата: 2018-08-31 2018-09-04 17:05:00
Договор № Анекс към Договор №612/30.08.2017 г. От дата: 2018-08-31 2018-09-04 17:06:00
Договор № Анекс към Договор №626/30.08.2017 г. От дата: 2018-08-31 2018-09-04 17:07:00
Договор № Анекс към Договор №597/30.08.2017 г. От дата: 2018-08-31 2018-09-04 17:08:00
Договор № Анекс към Договор №609/30.08.2017 г. От дата: 2018-08-31 2018-09-04 17:09:00
Договор № Анекс към Договор №618/30.08.2017 г. От дата: 2018-08-31 2018-09-04 17:09:00
Договор № Анекс към Договор №599/30.08.2017 г. От дата: 2018-08-31 2018-09-05 10:58:00
Договор № Анекс към Договор №635/21.09.2017 г. От дата: 2018-09-21 2018-09-27 18:06:00

<-- Обратно към поръчки