Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Публично състезание с предмет: Доставка на хранителни продукти – плодове и зеленчуци за нуждите на “МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-01-04 15:15:00
№ 20170104eCIH2831784

Описание:Документи
03462017041501_документация ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ.doc
03502017041501_документация 1 стр.PDF
03572017041501_ЕЕДОП-Приложение №4.doc
04012017041501_Обявление-04.01.2017.pdf
04052017041501_Решение за откриване на процедурата плодове и зеленчуци.PDF
04092017041501_Ценово предложение - плодове и зеленчуци.xlsx

ПубликацияДата
Протокол № 1 2017-01-26 16:35:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 2017-02-06 13:00:00
Решение №40/10.02.2017 год. 2017-02-10 13:45:00
Протокол №3 2017-02-10 13:45:00
Протокол №2 2017-02-10 13:50:00
Обявление за възложена поръчка 2017-03-24 14:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №418/28.02.2017 год. с "Надежда 2000"ЕООД 2018-06-11 18:30:00
Договор № №418 От дата: 2017-02-28 2017-03-24 14:10:00

<-- Обратно към поръчки