Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-10-28 15:30:00
№ 20161012ToRE2792853

Описание:

Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД


Документи
40442016281510_документация стр 1.PDF
40482016281510_документация-лекарства 28102016.doc
40512016281510_ЕЕДОП-Приложение №4.doc
40552016281510_Обявление-лекарства-28102016.pdf
41102016281510_Решение за откриване на процедура 322 28102016.PDF
41162016281510_Техническа спецификация-лекарствени продукти.xls
41202016281510_Ценово предложение.xls

ПубликацияДата
Становище от Агенция по обществени поръчки за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП с изх.№КСИ-26 2016-10-28 15:40:00
Становище от Агенция по обществени поръчки за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП с изх.№КСИ-26/07.11.2016 год. - втори етап 2016-11-08 13:10:00
Протокол №1 2016-11-23 11:20:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 2016-12-05 16:20:00
Покана за участие в провеждане на публичен жребий 2016-12-13 15:55:00
Решение №353/20.12.2016г. 2016-12-20 14:55:00
Протокол №2 2016-12-20 15:00:00
Протокол №3 2016-12-20 15:00:00
Протокол №4 2016-12-20 15:00:00
Обявление за възложена поръчка - прекратяване частично 2017-01-04 16:00:00
Обявление за възложена поръчка 2017-02-01 16:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №392/19.01.2017 год. с "Б.Браун Медикал" ЕООД 2017-09-12 13:45:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №382/11.01.2017 год. с "Екос Медика" ООД 2017-09-12 13:45:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №391/18.01.2017 година с "Фаркол" АД 2018-02-07 14:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №390/18.01.2017 година с "Софарма Трейдинг" АД 2018-04-16 14:15:00
Договор № №392 От дата: 2017-01-19 2017-02-01 16:45:00
Договор № №391 От дата: 2017-01-18 2017-02-01 16:45:00
Договор № №382 От дата: 2017-01-11 2017-02-01 16:50:00
Договор № №390 От дата: 2017-01-18 2017-02-01 16:50:00

<-- Обратно към поръчки