Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И БИОПРОДУКТИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ И КРЪВЕН ЦЕНТЪР, РАЗТВОРИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-03-01 15:15:00
№ 20160229rvMe2723248

Описание:Документи
06252016011503_Решение 97 29022016.PDF
06322016011503_обявление-мед.консумативи.pdf
06362016011503_документация-мед.консумативи-29022016.docx
06402016011503_Гаранции за участие Приложение 1-1.xls
06462016011503_документация 1 стр.PDF
06522016011503_Техническа спецификация - мед.консумативи-29022016.xls

ПубликацияДата
Разяснение от 11.03.2016 год. 2016-03-11 13:45:00
Разяснение от 15.03.2016 год. 2016-03-15 09:25:00
Разяснение от 24.03.2016 год. 2016-03-24 08:20:00
Разяснение от 28,03,2016 год. 2016-03-28 13:50:00
Разяснение от 01.04.2016 год. 2016-04-01 13:55:00
Протокол №2 2016-06-13 15:25:00
Уведомление за отваряне на ценови предложения 2016-06-30 14:40:00
Покана за участие в провеждане на публичен жребий 2016-07-15 14:50:00
Решение №232/19.07.2016г. 2016-07-19 17:25:00
Протокол №1 2016-07-19 17:25:00
Протокол №3 2016-07-19 17:25:00
Протокол №4 2016-07-19 17:30:00
Протокол № 6 2016-07-19 17:30:00
Протокол №5 2016-07-19 17:30:00
Решение № 232 от 19.07.2016год. за прекратяване на процедурата по обособени позиции на основание чл.39.ал.1, т.2 2016-07-20 13:15:00
Решение №232 от 19.07.2016 год. за прекратяване на процедурата по обособени позиции на основание чл.39,ал.1, т.1 2016-07-20 13:15:00
Решение №253 от 15.08.2016 год. 2016-08-15 14:05:00
Информация за върнати гаранции за участие на класираните след второ място и отстранени участници 2016-08-31 09:05:00
Изпратени покани за получаване на оригинал на банкови гаранции за участие 2016-09-01 08:45:00
Обявление за възложена поръчка 2016-09-26 08:15:00
Обявление за възложена поръчка 2016-10-31 09:20:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №279/29.08.2016 год. с "Ултрамед" ЕООД 2016-11-10 08:45:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №241/26.08.2016 год. с "Екос Медика" ООД 2017-09-29 10:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №243/26.08.2016 год. с "Билмед" ЕООД 2017-09-29 10:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №245/26.08.2016 год. с "АА Медикъл България" ООД 2017-09-29 10:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №246/26.08.2016 год. с "Джи Кей Инженеринг Груп" ООД 2017-09-29 11:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №236/26,08,2016 год. с "Медилон" ЕООД 2017-09-29 11:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №278/29.08.2016 год. с "Електро Мед България" ЕООД 2017-09-29 14:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №285/31.09.2016 год. с "Бикомед" ООД 2017-09-29 14:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №287/31.08.2016 год. с "Г и Т" ЕООД 2017-09-29 14:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №262/26.08.2016 год. с "Елит Медикал" ООД 2017-09-29 14:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №255/26.08.2016 год. с "Топ Диагностика" ООД 2017-09-29 15:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №251/26.08.2016 год. "РСР" ЕООД 2017-09-29 15:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №259/26.08.2016 год. с "Инфомед" ЕООД 2017-09-29 15:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №256/26.08.2016 год. на "Диасистемс" ЕООД 2017-09-29 15:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №254/26.08.2016 год. с "Бикомед" ООД 2017-09-29 15:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №318/30.09.2016 год. с "Елпак Лизинг" ЕООД 2017-09-29 16:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №320/30.09.2016год. с "Хелмед България" ЕООД 2017-10-10 12:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №319/30.09.2016 год. с "Медицинска Техника Инженеринг" ООД 2017-10-10 12:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №323/10.10.2016 год. с "Софарма Трейдинг" АД 2017-10-10 12:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №248/26.08.2016 год. с "Интер Бизнес 91" ЕООД 2017-10-10 14:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №247/26.08.2016 год. с "Г и Т" ЕООД 2017-10-10 14:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №242/26.08.2016 год. с "Аквахим" АД 2017-10-10 14:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №240/26.08.2016 год. с "Медитрейд" ЕООД 2017-10-10 14:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №238/26.08.2016 год. с "Дъчмед Интернешанъл" ЕООД 2017-10-10 14:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №277/29.08.2016 год. с "Медицинска Техника Инженеринг" ООД 2017-10-10 14:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №276/29.08.2016 год. с "Ливеда Мед 2000" ООД 2017-10-10 15:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №252/26.08.2016 год. с "Булмар МЛ" ООД 2017-10-10 15:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №258/26.08.2016 год. с "Лаб Диагностика" ООД 2017-10-10 15:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №275/29.08.2016 год. с "Истлинк България" ООД 2017-10-10 15:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №253/26.08.2016 год. със "Унифарм" АД 2017-11-14 13:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №250/26.08.2016 год. с "Медисофтис" ЕООД 2017-11-14 13:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №249/26.08.2016 год. с "Мерк България" ЕАД 2017-11-14 13:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №261/26.08.2016 год. с "Софинформпродукт - Грозданов" ЕООД 2017-11-14 15:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №260/26.08.2016 год. с "Ридаком" ЕООД 2017-11-14 15:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №257/26.08.2016 год. с "Етропал Трейд" ООД 2017-11-14 15:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №239/26.08.2016 год. с "Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД 2017-11-14 15:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №237/26.08.2016 год. с "Хроно" ООД 2017-11-14 15:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №244/26.08.2016 год. с "Бг Мед" ООД 2017-11-14 15:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №280/29.08.2016 год. с "Софарма Трейдинг" АД 2017-11-14 15:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №291/01.09.2016 год. с "Елпак Лизинг" ЕООД 2017-11-14 15:30:00
Договор № №236 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 14:10:00
Договор № №237 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 14:15:00
Договор № №238 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 14:20:00
Договор № №239 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 14:25:00
Договор № №240 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 14:30:00
Договор № №241 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 14:40:00
Договор № №242 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 14:45:00
Договор № №243 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 14:50:00
Договор № №244 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 14:50:00
Договор № №245 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 15:00:00
Договор № №246 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 15:05:00
Договор № №247 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 15:10:00
Договор № №248 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 15:15:00
Договор № №249 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 15:30:00
Договор № №250 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 15:35:00
Договор № №251 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 15:35:00
Договор № №252 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 15:40:00
Договор № №253 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 15:45:00
Договор № №254 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 15:50:00
Договор № №255 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 15:50:00
Договор № №256 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 15:55:00
Договор № №257 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 16:00:00
Договор № №258 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 16:05:00
Договор № №259 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 16:05:00
Договор № №260 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 16:10:00
Договор № №261 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 16:15:00
Договор № №262 От дата: 2016-08-26 2016-09-21 16:20:00
Договор № №275 От дата: 2016-08-29 2016-09-21 16:25:00
Договор № №276 От дата: 2016-08-29 2016-09-21 16:25:00
Договор № №277 От дата: 2016-08-29 2016-09-21 16:30:00
Договор № №278 От дата: 2016-08-29 2016-09-21 16:35:00
Договор № №279 От дата: 2016-08-29 2016-09-21 16:40:00
Договор № №280 От дата: 2016-08-29 2016-09-21 16:45:00
Договор № №291 От дата: 2016-09-01 2016-09-21 16:50:00
Договор № №285 От дата: 2016-08-31 2016-09-21 16:55:00
Договор № №287 От дата: 2016-08-31 2016-09-21 17:05:00
Договор № №323 От дата: 2016-10-10 2016-10-28 15:05:00
Договор № №320 От дата: 2016-09-30 2016-10-28 15:10:00
Договор № №319 От дата: 2016-09-30 2016-10-28 15:15:00
Договор № №318 От дата: 2016-09-30 2016-10-28 15:15:00

<-- Обратно към поръчки