Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-03-01 10:50:00
№ 20160229dKrV2737065

Описание:Документи
49522016011103_Решение 96 29022016.PDF
49562016011103_обявление - лекарствени продукти.pdf
50022016011103_Техническа спецификация-лекарства-29022016.xls
50092016011103_документация лекарства.doc
50182016011103_документация 1 стр.PDF

ПубликацияДата
Разяснение 2016-03-11 11:00:00
Протокол №2 от 12.05.2016 год. 2016-05-12 15:00:00
Уведомление за отваряне на ценови предложения 2016-06-21 14:45:00
Покана за провеждане на публичен жребий 2016-08-02 13:55:00
Решение №249 от 05.08.2016 год. 2016-08-05 14:25:00
Протокол № 1 2016-08-05 14:25:00
Протокол №3 2016-08-05 14:25:00
Протокол №4 2016-08-05 14:30:00
Протокол №5 2016-08-05 14:30:00
Протокол №6 2016-08-05 14:30:00
Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции на основание чл.39, ал.1, т.1 2016-08-08 13:35:00
Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции на основание чл.39, ал.1, т.2 2016-08-08 13:35:00
Ценови предложения - изправяне на техническа грешка за номенклатурни единици №№182 и 183, за които не се вижда предложената цена на "Антисел България" ООД и на "Химимпорт Фарма" АД 2016-08-11 09:00:00
Решение №260/22.08.2016 год. 2016-08-22 16:55:00
Информация за върната гаранция на отстранен участник 2016-08-25 15:35:00
Информация за върнати гаранции за участие 2016-09-01 08:30:00
Обявление за възложена поръчка 2016-09-17 08:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №286/31.08.2016 год. с "Екос Медика" ООД 2017-09-29 16:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №270/26.08.2016 год. с "Антисел България" ООД 2017-09-29 16:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №309/09.09.2016 год. с "Търговска Лига Национален Аптечен Център" АД 2017-10-10 15:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №268/26.08.2016 год. със "Стинг" АД 2017-11-13 14:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №269/26.08.2016 год. с "Медофарма" ЕООД 2017-11-13 14:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №271/26.08.2016 год. с "Медекс" ООД 2017-11-13 14:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №272/26.08.2016 год. с "Булмар МЛ" ООД 2017-11-13 14:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №282/30.08.2016 год. с "Фьоникс Фарма" ЕООД 2017-11-13 14:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №283/31.08.2016 год. с "Софарма Трейдинг" АД 2017-11-13 14:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №284/31.08.2016 год. с "Б.Браун Медикал" ЕООД 2017-11-13 14:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №289/31.08.2016 год. с "Химимпорт Фарма" АД 2017-11-13 14:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №290/31.08.2016 год. с "Фаркол" АД 2017-11-13 14:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №308/09.09.2016 год. с "Софарма Трейдинг" АД 2017-11-13 14:30:00
Договор № №309 От дата: 2016-09-09 2016-09-16 16:05:00
Договор № №308 От дата: 2016-09-09 2016-09-16 16:10:00
Договор № №290 От дата: 2016-08-31 2016-09-16 16:15:00
Договор № №289 От дата: 2016-08-31 2016-09-16 16:15:00
Договор № №286 От дата: 2016-08-31 2016-09-16 16:20:00
Договор № №284 От дата: 2016-08-31 2016-09-16 16:25:00
Договор № №283 От дата: 2016-08-31 2016-09-16 16:25:00
Договор № №282 От дата: 2016-08-30 2016-09-16 16:30:00
Договор № №272 От дата: 2016-08-26 2016-09-16 16:35:00
Договор № №271 От дата: 2016-08-26 2016-09-16 16:35:00
Договор № №270 От дата: 2016-08-26 2016-09-16 16:40:00
Договор № №269 От дата: 2016-08-26 2016-09-16 16:45:00
Договор № №268 От дата: 2016-08-26 2016-09-16 16:45:00

<-- Обратно към поръчки