Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ”Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-02-15 17:30:00
№ 20160215YeME2704269

Описание:Документи
34422016151702_Решение 74 от 15022016.PDF
34462016151702_обявление 15022016.pdf
34512016151702_документация - мед.апаратура 15022016.doc
34552016151702_стр1 документация 15022016.PDF

ПубликацияДата
Протокол №2 2016-03-21 16:05:00
Уведомление относно отваряне на ценови предложения 2016-04-06 08:30:00
Протокол № 1 2016-04-12 13:15:00
Протокол №3 2016-04-12 13:15:00
Протокол №4 2016-04-12 13:15:00
Решение №144/12.04.2016 год. 2016-04-12 13:15:00
Информация за върнати гаранции за участие 2016-05-04 08:30:00
Информация за върнати гаранции за участие на класираните на първо място и второ място участници 2016-05-13 15:30:00
Информация за върнати гаранции за участие на класираните на първо място и второ място участници 2016-05-26 08:55:00
Информация за сключен договор 2016-05-27 10:45:00
Информация за върнати гаранции за изпълнение на договори 2016-06-14 09:55:00
Покана за получаване на оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор до изпълнител "Екос Медика" ООД 2016-06-14 11:40:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №190 от 25.05.2016год. с "Ел Дора" ЕООД 2016-06-15 07:40:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №157 от 12.05.2016 год. с "Екос Медика" ООД 2016-06-15 07:45:00
Информация върната гаранция за изпълнение на договор 2016-06-24 15:00:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №158 от 12.05.2016 год. с "МДМ-97" ООД 2016-07-08 07:20:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №188 от 25.05.2016 год. с "Джи Кей Инженеринг Груп" ООД 2016-07-08 07:20:00
Информация върната гаранция за изпълнение на договор 2016-07-14 08:55:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 159 от 12.05.2016 год. с "Медикал Сис" ЕООД 2016-08-02 08:15:00
Информация за върната гаранция за изпълнение на договор 2016-08-02 08:20:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №189 от 25.05.2016 год. с "Пълмед Инженеринг" АД 2016-08-04 09:05:00
Покана за получаване на оригинал на банкова гаранция за добро изпълнение по договор на изпълнител "Елпак Лизинг" ЕООД 2016-07-21 14:55:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №191/25.05.2016 год. с "Елпак Лизинг" ЕООД 2016-08-31 13:25:00
Договор № №191 От дата: 2016-05-25 2016-05-27 10:15:00
Договор № №190 От дата: 2016-05-25 2016-05-27 10:25:00
Договор № №189 От дата: 2016-05-25 2016-05-27 10:25:00
Договор № №188 От дата: 2016-05-25 2016-05-27 10:30:00
Договор № №158 От дата: 2016-05-12 2016-05-27 10:35:00
Договор № №157 От дата: 2016-05-12 2016-05-27 10:40:00
Договор № №159 От дата: 2016-05-12 2016-05-27 13:25:00

<-- Обратно към поръчки