Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и поддръжка при възникване на необходимост на принципа “при повикване” на медицинска апаратура в МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД по обособени позиции”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-02-03 16:25:00
№ 20160203NfqH2695196

Описание:Документи
31312016031602_публчана покана - 03022016.pdf
31412016031602_техн.спецификация -Приложение №1-03022016.xls
49482016031602_Техническо предложение-Приложение №2-03022016.doc
50002016031602_Ценово предложение - Приложение № 3-03022016.xlsx
50052016031602_Д О Г О В О Р-проект-абонм.-Приложение №4.docx
50092016031602_Д О Г О В О Р-проект-повикване-Приложение №5.docx
50182016031602_Представяне на участника-Образец №1.doc
50292016031602_Декларация за приемане условията в проекта на договор-Образец 2.docx
50382016031602_Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 3.docx
50432016031602_Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП - Образец № 4.docx

ПубликацияДата
Разяснение по публичната покана 2016-02-05 15:30:00
Протокол 2016-02-22 14:50:00
Покани за провеждане на преговори до "Пълмед Инженеринг" АД и "Елпак Лизинг" ЕООД 2016-08-09 12:00:00
Протокол от 22.08.2016год. 2016-08-22 17:00:00
Договор № №80 От дата: 2016-03-09 2016-03-12 13:55:00
Договор № №91 От дата: 2016-03-10 2016-03-12 14:00:00
Договор № №90 От дата: 2016-03-10 2016-03-12 14:00:00
Договор № №89 От дата: 2016-03-10 2016-03-12 14:05:00
Договор № №86 От дата: 2016-03-10 2016-03-12 14:10:00
Договор № №85 От дата: 2016-03-10 2016-03-12 14:10:00
Договор № №84 От дата: 2016-03-10 2016-03-12 14:20:00
Договор № №234 От дата: 2016-08-25 2016-09-17 11:15:00

<-- Обратно към поръчки