Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ- за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров“АД и участие в стандартна балансираща група”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-02-01 16:10:00
№ 20160129fHdl2682674

Описание:Документи
18152016011602_Решение 54 29012016.PDF
18202016011602_обявление 29012016.pdf
18252016011602_документация 29012016.doc
18292016011602_документация 1 стр 29012016.PDF

ПубликацияДата
Разяснение - 08.02.2016 год. 2016-02-08 18:45:00
Протокол №2 2016-04-20 09:45:00
Уведомление за отваряне на ценови предложения 2016-05-05 11:25:00
Решение №183 от 14.05.2016 год. 2016-05-14 12:50:00
Протокол №1 2016-05-14 12:50:00
Протокол №3 2016-05-14 12:55:00
Протокол №4 2016-05-14 12:55:00
Информация за върнати гаранции за участие на класираните след второ място участници 2016-06-01 15:00:00
Информация за върната гаранция за участие на класиран на второ място участник 2016-06-23 08:20:00
Покана за получаване на оригинал на банкова гаранция за участие 2016-06-23 08:20:00
Информация за сключен договор 2016-06-23 08:25:00
Обявление за приключване на договор №198/22.06.2016 год. за обществена поръчка с "Мост Енерджи" АД 2017-09-05 12:05:00
Договор № №198 От дата: 2016-06-22 2016-06-23 08:35:00

<-- Обратно към поръчки