Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на електрически материали, водопроводни части, строителни материали и електрически уреди за нуждите на “МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-01-21 16:00:00
№ 20160121ZAMR2670173

Описание:Документи
00302016211601_Публична покана 21012016.pdf
00442016211601_Техническо предложение - Приложение № 1.doc
00572016211601_Техническа спецификация - Приложение 2.xls
01042016211601_Ценово предложение - Приложение 3.xls
01152016211601_Проектодоговор - Приложение № 4.doc
01292016211601_Представяне на участника - Образец №1.doc
01402016211601_декларация по чл.16г, ал.7 и ал.10 от ЗОП - Образец № 2.docx
01512016211601_Декларация за приемане условията в проекта на договор-Образец 3.docx
01592016211601_Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 4.docx
02072016211601_Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП - Образец № 5.docx

ПубликацияДата
Протокол 2016-02-24 13:50:00
Договор № №82 От дата: 2016-03-10 2016-03-12 12:30:00
Договор № №83 От дата: 2016-03-10 2016-03-12 12:55:00
Договор № №96 От дата: 2016-03-17 2016-03-22 10:45:00

<-- Обратно към поръчки