Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-01-18 16:05:00
№ 20160118CVJS2640862

Описание:Документи
11042016181601_публична покана-18012016.pdf
11272016181601_Представяне на участника - Образец №1.doc
11362016181601_декларация по чл.16г, ал.7 и ал.10 от ЗОП - Образец № 2.docx
11442016181601_Декларация за приемане условията в проекта на договор-Образец 3.docx
11542016181601_Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 4.docx
12032016181601_Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП - Образец № 5.docx
12122016181601_Техническо предложение-Приложение №1.doc
12242016181601_техническа спецификация - приложение № 2.xls
12312016181601_ценово предложение-Приложение №3.xls
12402016181601_Проектодоговор-перилни Приложение № 4.doc

ПубликацияДата
Покана за жребий 2016-02-09 09:30:00
Протокол от 10.02.2016 год. 2016-02-10 16:10:00
Договор № №70 От дата: 2016-03-01 2016-03-12 08:50:00
Договор № №71 От дата: 2016-03-01 2016-03-12 09:10:00
Договор № №72 От дата: 2016-03-01 2016-03-12 09:40:00
Договор № №73 От дата: 2016-03-01 2016-03-12 10:00:00
Договор № №74 От дата: 2016-03-01 2016-03-12 10:25:00

<-- Обратно към поръчки