Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на печатни бланки,формуляри,канцеларски материали и офис принадлежности,подаръчни комплекти за кръводарители,покупка, зареждане и рециклиране на касети с тонер и работни /офис/ столове по самостоятелно обособени позиции за нуждите на МБАЛ “Д-Р БР

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-01-12 14:20:00
№ 20160112hSQT2631468

Описание: Доставка на печатни бланки, формуляри, канцеларски материали и офис принадлежности, подаръчни комплекти за кръводарители, покупка, зареждане и рециклиране на касети  с тонер и работни /офис/ столове по самостоятелно  обособени  позиции  за нуждите на МБАЛ ''Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ''

Документи
04302016121401_Техническо предложение-Приложение №1.doc
04342016121401_техническа спецификация - приложение № 2.xls
04372016121401_ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2016 ПРИЛОЖЕНИЕ 3.xls
04412016121401_Проектодоговор-Приложение №4.doc
04462016121401_Представяне на участника-Образец №1.doc
04572016121401_декларация по чл.16г, ал.7 и ал.10-Образец №2.docx
05032016121401_Декларация за приемане условията в проекта на договор-Образец 3.docx
05072016121401_Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 4.docx
05122016121401_Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП - Образец № 5.docx
17252016121401_публична покана 12012016.pdf

ПубликацияДата
Протокол 2016-02-02 11:50:00
Договор № 49 От дата: 2016-02-08 2016-02-14 12:00:00
Договор № 50 От дата: 2016-02-08 2016-02-14 12:25:00
Договор № 51 От дата: 2016-02-08 2016-02-14 12:50:00
Плащане по договор №: 51 От дата: 2016-02-08 2016-04-04 00:00:00
Договор № 52 От дата: 2016-02-08 2016-02-14 13:05:00
Договор № 53 От дата: 2016-02-10 2016-02-18 12:25:00
Плащане по договор №: 53 От дата: 2016-02-10 2016-04-04 00:00:00

<-- Обратно към поръчки