Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И БИОПРОДУКТИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ И КРЪВЕН ЦЕНТЪР, РАЗТВОРИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-09-17 17:04:43
№ 20150917Rdog2607584

Описание:Документи
05592015171709_Решение №250.PDF
08442015171709_obiavlenie17092015.pdf
08532015171709_1 страница документация.PDF
09112015171709_documentacia.docx
09162015171709_Техническа спецификация 17092015.xls
09192015171709_Гаранции за участие 17092015.xlsx

ПубликацияДата
Протокол №2 2015-11-23 15:35:00
Уведомление за отваряне на ценови предложения 2015-12-15 13:15:00
Решение №351 от 23.12.2015 год. 2015-12-23 14:25:00
Протокол № 1 от 03.11.2015 год. 2015-12-23 14:25:00
Протокол № 3 от 09.12.2015 год. 2015-12-23 14:30:00
Протокол № 5 от 18.12.2015 год. 2015-12-23 14:30:00
Протокол № 4 от 15.12.2015 год. 2015-12-23 14:30:00
Решение 351 от 23.12.2015год. за прекратяване на процедурата за обособени позиции по чл.39, ал.1, т.1 2015-12-28 08:25:00
Решение 351 от 23.12.2015год. за прекратяване на процедурата за обособени позиции по чл.39, ал.1, т.2 2015-12-28 08:25:00
Решение 351 от 23.12.2015год. за прекратяване на процедурата за обособени позиции по чл.39, ал.1, т.6 2015-12-29 07:55:00
Информация за върнати гаранции за прекратена обособена позиция от процедурата 2016-01-14 07:25:00
Информация за върнати гаранции на отстранени участници 2016-01-14 07:30:00
Информация за върнати гаранции за участие на класираните на първо място участници 2016-01-29 10:50:00
Обявление за възложена поръчка 2016-02-04 07:20:00
Информация върната сума по надвнесена гаранция за изпълнение на договор 2016-01-29 13:20:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №29 от 28.01.2016 год. с "Г и Т" ЕООД 2016-09-27 15:45:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №32 от 28.01.2016 год. с "Бикомед" ООД 2016-09-27 15:50:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 31/28.01.2016 год. с "Ридаком" ЕООД 2017-02-16 16:25:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №30/28.01.2016 год. с "Медицинска Техника Инженеринг" ООД 2017-02-16 16:25:00
Договор № 32 От дата: 2016-01-28 2016-02-02 17:15:00
Договор № 31 От дата: 2016-01-28 2016-02-02 17:15:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-01-28 2016-04-04 00:00:00
Договор № 30 От дата: 2016-01-28 2016-02-02 17:20:00
Договор № 29 От дата: 2016-01-28 2016-02-02 17:30:00

<-- Обратно към поръчки