Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на “МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-08-18 12:26:27
№ 20150817mZTe2589721

Описание:Документи
27552015181208_Решение №218.PDF
28002015181208_Обявление17082015.pdf
28052015181208_ценово предложение.xls
28112015181208_dokumentazia17.08.2015храни.doc
47452015181408_1STR.PDF

ПубликацияДата
Разяснение по условията на обществената поръчка с изх.№5127/23.09.2015г. 2015-09-23 18:45:00
Протокол № 2 от 15.10.2015 год. 2015-10-15 15:15:00
Уведомление относно отваряне на ценови предложения 2015-10-28 15:35:00
Решение № 312 от 18.11.2015 год. 2015-11-18 14:30:00
Протокол № 1 2015-11-18 14:30:00
Протокол № 3 2015-11-18 14:30:00
Протокол № 4 2015-11-18 14:35:00
Протокол № 5 2015-11-18 14:35:00
Протокол № 6 2015-11-18 14:35:00
Решение № 312 от 18.11.2015 год. за прекратяване на процедурата по чл.39, ал.1, т.3 от ЗОП 2015-11-19 09:10:00
Решение № 312 от 18.11.2015 год. за прекратяване на процедурата по чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП 2015-11-19 09:10:00
Информация за върнати гаранции за участие на класирани участници след второ място 2015-12-08 14:25:00
Информация за върнати гаранции за прекратени обособени позиции от процедурата 2015-12-08 14:30:00
Информация за върната гаранция за участие на отстранен участник 2015-12-08 14:35:00
Информация за върнати гаранции на класираните на първо и второ място участници 2015-12-29 08:20:00
Информация за сключени договори 2015-12-30 08:15:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №302/28.12.2015год с "Ес Енд Ди Корпорейшън" ЕООД 2017-05-09 15:35:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №301/28.12.2015 год. с "Надежда 2000" ЕООД 2017-05-09 15:35:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №300/28.12.2015 год. с ЕТ "Чино - Николай Чиновски" 2017-05-09 15:40:00
Договор № 300 От дата: 2015-12-28 2016-01-04 12:35:00
Договор № 301 От дата: 2015-12-28 2016-01-04 12:45:00
Договор № 302 От дата: 2015-12-28 2016-01-04 12:50:00
Плащане по договор №: 302 От дата: 2015-12-28 2016-04-04 00:00:00

<-- Обратно към поръчки