Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Абонаментна софтуерна поддръжка на болнична информационна система на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД гр.Смолян, включваща програмните продукти – Гама Кодмастер, Гама Калк, Гама Конт, Гама МултиЛаб, Гама МултиЛаб-КААВ, Гама Стор, Гама Диети

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-05-15 18:35:00
№ 20150513hZRB2562873

Описание:Документи
36312015151805_публична покана-15.05.2015.pdf
38092015151805_представяне на участник-Приложение №1.doc
38172015151805_техническо предложение-Приложение №2.docx
38272015151805_Ценово предложение - Приложение №3.docx
38372015151805_Проект на договор-Приложение 4.pdf
38462015151805_Декларация по чл.33,ал.4 -Приложение №5.docx

ПубликацияДата
Протокол 2015-05-28 15:45:00
Договор № 164 От дата: 2015-06-17 2015-06-19 14:20:00
Плащане по договор №: 164 От дата: 2015-06-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 164 От дата: 2015-06-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 164 От дата: 2015-06-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 164 От дата: 2015-06-17 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 164 От дата: 2015-06-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 164 От дата: 2015-06-17 2016-01-19 00:00:00

<-- Обратно към поръчки