Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Рамков договор за търговска продажба на течни горива, масла, антифриз, спирачна течност, автокозметика и филтри за нуждите на "МБАЛ Д-р Братан Шукеров" АД гр. Смолян"

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-05-08 18:10:00
№ 20150508QRcB2559175

Описание:Документи
11252015081805_представяне на участник-Приложение №1.doc
11462015081805_Техническо предложение-Приложение №2.doc
12112015081805_техническа спецификация-Приложение 3.doc
12192015081805_ценово предложение-Приложение №4-1,4-2 и 4-3.xls
12302015081805_проект на договор-Приложение 5.pdf
12372015081805_Декларация по чл.33,ал.4 -Приложение №6.docx

ПубликацияДата
Разяснение по условията на обществената поръчка с изх.№2604/12.05.2015г. 2015-05-12 16:20:00
Протокол 2015-05-21 14:10:00
Договор № 168 От дата: 2015-06-23 2015-06-26 12:50:00
Плащане по договор №: 168 От дата: 2015-06-23 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 168 От дата: 2015-06-23 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 168 От дата: 2015-06-23 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 168 От дата: 2015-06-23 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 168 От дата: 2015-06-23 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 168 От дата: 2015-06-23 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 168 От дата: 2015-06-23 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 168 От дата: 2015-06-23 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 168 От дата: 2015-06-23 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 168 От дата: 2015-06-23 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 168 От дата: 2015-06-23 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 168 От дата: 2015-06-23 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 168 От дата: 2015-06-23 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 168 От дата: 2015-06-23 2016-01-19 00:00:00

<-- Обратно към поръчки