Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на препарати за дезинфекция и стерилизация за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД"

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-03-21 15:20:00
№ 20150321oQzJ2511530

Описание:Документи
27352015211503_Публична покана-21.03.2015.pdf
27412015211503_представяне на участник-Приложение №1.doc
27472015211503_Техническо предложение-Приложение №2.doc
27512015211503_Техническа спецификация-Приложение №3.xls
27552015211503_Ценово предложение-Приложение №4.xls
28022015211503_договор-Приложение №5.docx

ПубликацияДата
Покана за провеждане на публичен жребий за обособени позиции №№20 и 21 2015-04-09 14:00:00
Протокол 2015-04-21 14:35:00
Покана за преговор-Екос Медика ООД 2015-05-25 14:35:00
Покана за преговор-Химтекс ООД 2015-05-25 14:40:00
Протокол от 05.06.2015 год. 2015-06-08 15:30:00
Придружително писмо относно Протокол до "Екос Медика" ООД и до "Химтекс" ООД 2015-06-08 15:30:00
Договор № 138 От дата: 2015-05-07 2015-05-08 18:15:00
Договор № 137 От дата: 2015-05-05 2015-05-08 18:25:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2015-05-05 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2015-05-05 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2015-05-05 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2015-05-05 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2015-05-05 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2015-05-05 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2015-05-05 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2015-05-05 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2015-05-05 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2015-05-05 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2015-05-05 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2015-05-05 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2015-05-05 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2015-05-05 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2015-05-05 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2015-05-05 2016-01-19 00:00:00
Договор № 142 От дата: 2015-05-11 2015-05-15 14:45:00
Договор № 143 От дата: 2015-05-11 2015-05-15 16:15:00
Договор № 149 От дата: 2015-05-14 2015-05-18 15:35:00
Плащане по договор №: 149 От дата: 2015-05-14 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 149 От дата: 2015-05-14 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 149 От дата: 2015-05-14 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 149 От дата: 2015-05-14 2016-04-04 00:00:00
Договор № 166 От дата: 2015-06-22 2015-06-25 10:30:00
Договор № 165 От дата: 2015-06-22 2015-06-26 13:05:00
Плащане по договор №: 165 От дата: 2015-06-22 2016-01-19 00:00:00

<-- Обратно към поръчки