Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-09-30 11:00:00
№ 20150321nHET2509846

Описание:ПубликацияДата
Информация за датите и основанието за приключване или прекратяване на договор №304/03.12.2014 год. със "Софарма Трейдинг" АД 2015-09-11 09:05:00
Допълнително споразумение № 293 от 27.11.2015 год. към договор № 304 от 03.12.2014 год. 2015-12-10 15:30:00
Уведомление към договор №304/03.12.2014 год. и допълнително споразумение №293/27.11.2015 год. 2016-03-12 11:15:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №304/03.12.2014 год. със "Софарма Трейдинг" АД 2016-06-08 09:30:00
Покана за получаване на оригинал на банкова гаранция за добро изпълнение до "Софарма Трейдинг" АД 2016-06-08 09:30:00
Договор № 304 От дата: 2014-12-03 2014-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-03-20 12:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-03-20 12:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-03-20 12:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-03-20 12:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-03-20 12:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-03-20 12:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 304 От дата: 2014-12-03 2016-04-04 00:00:00

<-- Обратно към поръчки