Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонт на педиатрично отделение на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-03-06 14:50:00
№ 20150306ISbE2478631

Описание:Документи
22432015061403_1.1. Технически спецификации.doc
23342015061403_1.2.Инвестиционен проект.PDF.rar
23402015061403_2. Описание и специфични условия на поръчката.doc
23472015061403_3. Указания и изисквания.doc
23522015061403_4. Методика за оценка на офертите.doc
23552015061403_5.1. Техническо предложение.doc
24002015061403_5.2. Ценово предложение.doc
24042015061403_5.3. Посочване на подизпълнители - 56.1.8 от ЗОП.doc
24112015061403_5.4. Декларация - 56.1.12 от ЗОП.doc
24162015061403_5.5. Декларация - 56.1.11 от ЗОП.doc
24222015061403_5.6. Проект на договор.doc
24262015061403_5.7. Списък на строителството.doc
24332015061403_5.8. Списък на лицата.doc
56002015061403_публична покана-06.03.2015г..pdf

ПубликацияДата
Протокол 2015-04-09 16:00:00
Покана за получаване на оригинал на банкова гаранция 2015-07-15 16:20:00
Договор № 135 От дата: 2015-04-27 2015-05-05 16:15:00
Плащане по договор №: 135 От дата: 2015-04-27 2015-05-19 17:24:13
Плащане по договор №: 135 От дата: 2015-04-27 2015-07-16 09:52:20

<-- Обратно към поръчки